14 - 15.12.2017 

                                                       
                                        

στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ). Η ΕΕΔΣΑ είναι ο μόνος επιστημονικός μη-κερδοσκοπικός οργανισμός στην Ελλάδα, μέλος της International Solid Waste Association, που μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση βιώσιμων λύσεων για τα απορρίμματα.

Αν ζητάτε την τελευταία ενημέρωση για όλα τα ζητήματα που αφορούν στα στερεά απόβλητα ήρθατε στο κατάλληλο μέρος.

Στις σελίδες της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ) μπορείτε να βρείτε την ισχύουσα Ελληνική αλλά και Ευρωπαική νομοθεσία, που διέπει τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων.

περισσότερα


περισσότερα                                               περισσότερα Περισσότερες εκδηλώσεις
     


 

 


   

  
       
Developed by Awapai         Powered by FlexWeb