ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ > Συνέδρια ΕΕΔΣΑ

Συνέδρια ΕΕΔΣΑ

H ΕΕΔΣΑ έχει διοργανώσει με μεγάλη επιτυχία δύο Διεθνή συνέδρια για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Στα συνέδρια παρουσιάστηκαν ενδιαφέρουσες εργασίες, συμμετείχαν φορείς από όλο το φάσμα της Δ.Σ.Α.. και αναπτύχθηκαν οι πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης που εφαρμόζονται διεθνώς. Η επιτυχημένη οργάνωση των συνεδρίων, μετουσιώνει το στόχο της ενημέρωσης και της ανταλλαγής απόψεων για τη διαχείριση των απορριμμάτων, ενισχύοντας το διάλογο και προωθώντας την εφαρμογή βιώσιμων λύσεων.

Σελίδα: 1


 

 


   

  
       
Developed by Awapai         Powered by FlexWeb