ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ > Συνέδρια ΕΕΔΣΑ > 5o Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΔΣΑ_Η Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων & η Συμβολή της στην Κυκλική Οικονομία", Αθήνα, 14-15.12.17

5ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

σε συνεργασία με την International Solid Waste Association (ISWA)

 «Η Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων και η Συμβολή της
στην Κυκλική Οικον
oμία»

Αθήνα, 14 και 15 Δεκεμβρίου 2017

Στα ιστορικά κτήρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στην Οδό Πατησίων

Εγγραφές: https://www.eventora.com/el/Events/5th-eedsa-conference


TEΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ & ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

FINAL CALL FOR PAPERS_5th HSWMA CONFERENCE


Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής περίληψης για συμμετοχή στο
5ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΔΣΑ ορίζεται η 12η Οκτωβρίου 2017.

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν μέχρι της 12/10/2017την περίληψή τους στη γραμματεία του Συνεδρίου. Ηλεκτρονική υποβολή στο info@eedsa.gr

Το Συνέδριο θα εστιάσει στις νέες τεχνολογίες διαχείρισης αποβλήτων, στον Εθνικό και στους Περιφερειακούς σχεδιασμούς διαχείρισης και στα χρηματοδοτικά εργαλεία διαχείρισης αποβλήτων με έμφαση στις πρακτικές της Κυκλικής Οικονομίας. Η επικοινωνία μεταξύ των φορέων (δημόσιων και ιδιωτικών) διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα καθώς και η σύνδεση μεταξύ εφαρμοσμένης έρευνας και των αντίστοιχων εταιρειών και φορέων αποτελεί επίσης στόχο του Συνεδρίου αυτού.

Καλούμε όλους τους επιστήμονες, ερευνητές και επαγγελματίες, που δραστηριοποιούνται στα παρακάτω ερευνητικά πεδία, να παρουσιάσουν τις εργασίες τους. Παρακαλούμε να δηλώσετε εγκαίρως την προτίμησή σας για προφορική ή αναρτημένη ανακοίνωση και να υποβάλετε έως τις 12/10/2017στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@eedsa.gr την περίληψη της συμμετοχής σας ως αρχείο *.doc. Οι πλήρεις εργασίες θα πρέπει να έχουν παραδοθεί στην γραμματεία του Συνεδρίου έως τις 01/11/2017.

Οι εργασίες που θα επιλεγούν, θα παρουσιαστούν στο συνέδριο είτε ως προφορικές ανακοινώσεις, είτε ως πόστερ, ενώ παράλληλα θα διεξαχθούν και στρογγυλά τραπέζια με βάση την παραπάνω θεματολογία. Όλες οι εργασίες και οι συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης θα δημοσιευτούν στα πρακτικά του συνεδρίου.

Επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο για την εγγραφή σας στο συνέδριο:

https://www.eventora.com/el/Events/5th-eedsa-conference

 

Με εκτίμηση,

Κωνσταντίνος Αραβώσης, Καθηγητής ΕΜΠ

Αντώνης Παπαδάκης, Ταμίας ΕΕΔΣΑ

Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής

Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής

 

Θεματολογία του Συνεδρίου:

1.    Κυκλική οικονομία - Απαιτήσεις Νέου Νομοθετικού πλαισίου

·         ανακοίνωση της ΕΕ σχετικά µε το WtE (DGENVI, ΥΠΕΝ) 

·         αναθεώρηση WFD

2.    Εθνικός σχεδιασµός αποβλήτων – Περιφερειακοί σχεδιασµοί

·         Αναθεώρηση ΕΣΔΑ σύµφωνα µε τις νεότερες κατευθύνσεις της ΕΕ για την κυκλική οικονοµία

·         Επικίνδυνα αδιέξοδα σε περιοχές τις Ελλάδας (Αττική, Κέρκυρα, Ζάκυνθος, Πελοπόννησος κ.ά.) 

3.    Τεχνολογίες και τεχνικές διαχείρισης αποβλήτων  (τεχνολογίες εναλλακτικής διαχείρισης και λοιπές)

 • Πρόληψη- Τεχνικές μείωσης των αποβλήτων - Επαναχρησιμοποίηση
 • Ανακύκλωση, Ενεργειακή αξιοποίηση, Διάθεση  - Ανάκτηση και αξιοποίηση ξηρού κλάσµατος αστικών αποβλήτων
 • Ανάκτηση και αξιοποίηση βιο-αποβλήτων
 • Ενεργειακή Αξιοποίηση αποβλήτων
 • Ανακύκλωση  /  Θερμική επεξεργασία.
 • Συν-επεξεργασία (co-processing) στην τσιµεντοβιοµηχανία - Πρακτικές ΕΕ
 • Διαχείριση βιοµηχανικών αποβλήτων – Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων
 • Διαχείριση και αξιοποίηση ειδικών ρευµάτων αποβλήτων (ιλύες, κτηνοτροφικά, γεωργικά κλπ)
 • Ατυπη Ανακύκλωση
 • Δυνατότητες διάθεσης προϊόντων μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων  - Αγορές για προϊόντα

4.    Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης

 • Συσκευασίες
 • ΑΗΗΕ
 • Μπαταρίες
 • ΟΤΚΖ
 • ΑΕΚΚ
 • Χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια
 • Χρησιμοποιημένα βρώσιμα έλαια
 • Διαχωρισμός στην πηγή / Αυτόματα συστήματα διαχωρισμού από σύμμεικτα

5.    Χρηµατοδοτικά εργαλεία - Οικονομική διάσταση της ΔΣΑ

6.    Θεσμικό Πλαίσιο για την υλοποίηση δράσεων ΔΣΑ ( ΦοΔΣΑ, Αδειοδοτήσεις, Δημοπράτηση Έργων, ΣΔΙΤ κοκ)

7.    Ολοκληρωμένη διαχείριση ΣΑ σε περιοχές με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (νησιωτικές, τουριστικές, απομακρυσμένες ορεινές)

8.    Μέθοδοι και συστήματα εκπαίδευσης/Ευαισθητοποίησης/Επιβράβευσης πολιτών και payt – Εκπαιδευση και πιστοποίηση δεξιοτητων

9.    Επιτυχημένα παραδείγματα εφαρμογής (casestudies) για ΔσΠ  και βιοαποβλήτων στην Ελλάδα

10.Τουρισμός, εστίαση, καθαριότητα (littering) και κυκλική οικονομία

11.Διαχείριση θαλάσσιας ρύπανσης

12.Διαδικασίες επίτευξης κοινωνικής συμφωνίας για κατασκευή υποδομών επεξεργασίας

 

Επιστημονική Επιτροπή:

·           ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΑΒΩΣΗΣ, ΕΜΠ

·           ΤΑΣΙΑ ΑΡΦΑΝΑΚΟΥ, ΥΠΕΝ

·           ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΡΕΛΙΔΗΣ, ΥΠΕΝ

·           ΚΩΣΤΑΣ ΒΕΛΗΣ, University of Leeds

·           ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΕΡΜΑΤΑΣ, EMΠ

·           ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΜΙΛΗΣ, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

·           ΚΑΤΙΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

·           ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΙΟΓΚΑΣ, ΥΠΕΝ

·           ΜΑΡΙΑ ΛΟΙΖΙΔΟΥ, ΕΜΠ

·           ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ, ΕΜΠ

·           ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ISWA

·           ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΜΑΝΙΟΣ, ΤΕΙ Κρήτης

·           ΓIANNHΣ ΜΑΡΙΝΟΣ, ΤΙΤΑΝ Α.Ε.

·           ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ, ΕΜΠ

·           ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΠΘ

·           ΟΛΓΑ ΣΚΙΑΔΗ, ΕΔΣΝΑ

·           ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ, τ. Δ/ντης ΕΟΑΝ

·           ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ, ENVIROPLAN A.E.

 

Οργανωτική Επιτροπή:

·           ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, EEΔΣΑ

·           ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΣΚΟΥΡΗΣ, Πρώην Πρόεδρος ΕΕΔΣΑ & ΠΑΣΕΠΠΕ

·           ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΠΤΑ

·           ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΡΑΜΠΟΥΤΗΣ, ΕCO EFFICIENCY

·           ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΕΥΓΙΤΗΣ, WATER & WASTE

·           ΑΪΝΤΑ ΑΝΘΟΥΛΗ, Σύμβουλος Διαχείρισης Περιβάλλοντος, ΜSc

·           ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΣΑΚΑΛΟΥ, ΕΔΣΝΑ


Για να δείτε τους Χορηγούς του Συνεδρίου πατήστε εδώ 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την σελίδα του 5ου Συνεδρίου ΕΕΔΣΑ


 Για τα ΧΟΡΗΓΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ του Συνεδρίου πατήστε εδώ: Xorigika paketa 5o Synedrio EEDSA.pdf

 

 • Για τις Οδηγίες προς τους Συγγραφείς πατήστε εδώ: Odigies Syggrafis.pdf 

 


   

  


       
Developed by Awapai         Powered by FlexWeb