NEA > Νέα > Ειδήσεις > Ειδήσεις που αφορούν στην Κυκλική Οικονομία 4

================================================================= 

Κυκλική Οικονομία

Το Ίδρυμα Ellen MacArthur, το οποίο έχει προσλάβει εταιρείες όπως η Apple, η Coca-Cola, η Renault και η Unilever σε μια ομάδα εργασίας κυκλικής οικονομίας που ονομάζεται CE100, προσπάθησε να ποσοτικοποιήσει τόσο τα υπάρχοντα απόβλητα όσο και τις μελλοντικές ευκαιρίες που ενσωματώνονται στην κυκλική οικονομία.

 

Η ομάδα εκτιμά ότι η μετάβαση σε ένα κυκλικό μοντέλο θα ήταν οικονομική ευκαιρία 706 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό ευνοείται εν πολλοίς από τη δυνατότητα να υποχωρήσουμε σε ριψοκίνδυνο νερά, όπως τα καταναλωτικά αγαθά αξίας 2,6 τρισεκατομμυρίων δολαρίων που αποστέλλονται σε χώρους υγειονομικής ταφής και αποτεφρωτήρες κάθε χρόνο, που αναφέρονται στην πρόσφατη έκθεση του ομίλου με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ και τον McKinsey.

Στο πλαίσιο αυτής της ευρείας κλίμακας, η έκθεση για τη «Νέα οικονομία πλαστικών»  επισημαίνει την ανάγκη βελτίωσης της συλλογής πλαστικών υλικών και της αποσύνδεσης της παραγωγής πλαστικών από τις πρώτες ύλες των ορυκτών καυσίμων.

"Τα πλαστικά έχουν γίνει το πανταχού παρόν υλικό της σύγχρονης οικονομίας - συνδυάζοντας ασυναγώνιστες λειτουργικές ιδιότητες με χαμηλό κόστος", σημειώνουν οι συγγραφείς. "Μετά από ένα σύντομο κύκλο πρώτης χρήσης, το 95 τοις εκατό της αξίας πλαστικών υλικών συσκευασίας, ή 80 έως 120 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, χάνεται στην οικονομία. Ένα εκπληκτικό 32 τοις εκατό πλαστικής συσκευασίας διαφεύγει από τα συστήματα συλλογής.

Ο Warner, ο οποίος ήταν σύμβουλος της έκθεσης, προσθέτει ότι δεν είναι όλα τα πλαστικά που δημιουργούνται ίδια.

"Όταν οι άνθρωποι λένε" Πρέπει να ξεφορτωθούμε το πλαστικό, "λείπει το σημείο ότι "Υπάρχουν κάποια κακά πλαστικά που είναι ήδη εκεί έξω, και αυτό είναι μια περίπτωση για την κυκλική οικονομία. Το πραγματικό πράγμα πρόκειται να επινοήσει την επόμενη γενιά πλαστικών".

Κάποιοι υποστηρίζουν ότι το πρότυπο παραγωγής μετατοπίζεται ήδη, αν και το αποτέλεσμα της βιωσιμότητας παραμένει ασαφές. Οι εταιρείες στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, της αεροδιαστημικής και της ιατρικής βιομηχανίας, μεταξύ άλλων, χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο την τεχνολογία 3D εκτύπωσης και την παραγωγή προσθέτων για πρωτότυπα και ορισμένα τμήματα παραγωγής, συρρικνωμένες αλυσίδες εφοδιασμού.

Τα αλιεύματα: πολλά από τα κορυφαία υλικά στην τρισδιάστατη εκτύπωση μέχρι σήμερα είναι συνθετικά και έρχονται με μια λίστα με αποποιήσεις ευθύνης. Τα φωτοπολυμερή που χρησιμοποιούνται στις ρητίνες για πολλές βιομηχανίες ταξινομούνται ως επικίνδυνα απόβλητα, οι λεπτές μεταλλικές σκόνες είναι εκρηκτικές και τα συνδετικά μπορούν να είναι τοξικά, σύμφωνα με την εταιρεία έρευνας αγοράς IDTechEx.

Με ανησυχίες για την παρατεταμένη τοξικότητα, ακόμη και αν η κατασκευή γίνεται πιο αποδοτική από πλευράς πόρων και ενέργειας, ο Warner είπε ότι η κυκλική οικονομία θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως γέφυρα για ασφαλέστερα προϊόντα.

"Πολλές φορές η πράσινη χημεία δεν είναι εφικτή", είπε. «Υπάρχουν υλικά στο εμπόριο που απλά δεν έχουμε εφεύρει εναλλακτικές λύσεις. Το μόνο που μπορεί να κάνει η κοινωνία ή πρέπει να κάνει είναι η κυκλική οικονομία».

Εκείνοι που μπορούν να παντρέψουν την προηγμένη παραγωγή και τη βιωσιμότητα στο εγγύς μέλλον θα μπορούσαν να δουν κάποιο θετικό αποτέλεσμα.

Η αγορά των υλικών 3D εκτύπωσης προβλέπεται να αυξηθεί από 800 εκατομμύρια δολάρια το 2014 σε 8,3 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2025, σύμφωνα με την IDTechEx. Ταυτόχρονα, τα πράσινα δομικά υλικά, τα πράσινα επιχρίσματα και πολλά άλλα εξειδικευμένα πεδία αναμένεται να αναπτυχθούν ταχύτατα.

"Μακροπρόθεσμα κέρδη θα πραγματοποιηθούν από την προμήθεια υλικών", σημειώνει η έκθεση IDTechEx.

================================================================== 

Διαχείριση αποβλήτων και κυκλική οικονομία

Elisabetta Perrotta, Διευθυντής, FISE Assoambiente

Η FISE Assoambiente είναι μια ένωση που εκπροσωπεί ιταλικές επιχειρήσεις που ασχολούνται με τις υπηρεσίες δημοτικής υγιεινής, τη διαχείριση των αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων και την αποκατάσταση του εδάφους σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η FISE Assoambiente συνεργάζεται με την FISE UNIRE, η οποία αντιπροσωπεύει, μέσω των διαφόρων μελών της, ιταλικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ανάκτησης και ανακύκλωσης (χαρτί, γυαλί, χάλυβα, οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους και ελαστικά, ΑΗΗΕ, Και αξεσουάρ, έλαια και μπαταρίες).

Οι δύο οργανισμοί συεργάζονται για να αναπτύξουν τις απαραίτητες συνθήκες που επιτρέπουν τον δίκαιο ανταγωνισμό στην αγορά και την εκβιομηχάνιση του τομέα των αποβλήτων, βοηθώντας τη μετάβαση από την παραδοσιακή, μικρής κλίμακας φύση της διαχείρισης αποβλήτων σε μια πιο ολοκληρωμένη και δομημένη βιομηχανία.

Απορρίμματα ως πόρος

Στην Ιταλία, ο τομέας διαχείρισης των αποβλήτων διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην πορεία προς μια κυκλική οικονομία, συγκεντρώνοντας τους πρωταρχικούς στόχους της ασφαλούς πρόσβασης στους πόρους, της κοινωνικής ευημερίας, της οικονομικής ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος. Δεν είναι μόνο μια βασική δημόσια υπηρεσία λόγω της άμεσης επίδρασής της στο περιβάλλον και την υγεία σε αστικές περιοχές, αλλά και σε σημαντικό μέρος της βιομηχανίας παραγωγής, παρέχοντας υλικά και ενέργεια (από τις δραστηριότητες ανακύκλωσης και ανάκτησης) στον μεταποιητικό τομέα. Η ταχέως αναπτυσσόμενη βιομηχανία διαχείρισης αποβλήτων επιτρέπει τη χρήση των αποβλήτων ως πόρο καθώς και την ικανότητα ανάκτησης πρώτων υλών από απόβλητα.

Ένα επικαιροποιημένο μοντέλο ανάπτυξης και διακυβέρνησης του τομέα των αποβλήτων αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα προς ένα μοντέλο κυκλικής οικονομίας, το οποίο αποτελεί μια νέα προσέγγιση για την αντιμετώπιση της κρίσης. Οι ιταλικές εταιρείες που ασχολούνται με την ανάκτηση αποβλήτων σημείωσαν τα τελευταία χρόνια σημαντική αύξηση, επίσης όσον αφορά την απασχόληση (βλέπε έκθεση: "Italia del riciclo", 2015 - FISE UNIRE), σε σύγκριση με την αρνητική οικονομική τάση που αναφέρθηκε στη μεταποιητική βιομηχανία. Μπορεί να θεωρηθεί ως συγκεκριμένος δείκτης της συνεχιζόμενης διαδικασίας για μια πράσινη οικονομία.

Ωστόσο, η μετάβαση της Ευρώπης προς μια κυκλική οικονομία εξακολουθεί να είναι ευάλωτη σε πολλά μέτωπα, παρά τη σκληρή δουλειά που έχει αναλάβει ο τομέας διαχείρισης αποβλήτων και πόρων για τη βελτίωση της ποσότητας και της ποιότητας της ανακύκλωσης. Οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να αποτυγχάνουν μετά από χαμηλές παγκόσμιες τιμές για ορισμένα ανακυκλώσιμα - τα οποία καλύπτουν μόλις το αρχικό κόστος συλλογής και επεξεργασίας - μαζί με την οξεία μεταβλητότητα των τιμών και τον έντονο ανταγωνισμό από παρθένα υλικά χαμηλότερης τιμής. Αυτό αποκαλύπτει την ευθραυστότητα της μετάβασης μας σε κυκλική οικονομία. Επειδή ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο για τη δημιουργία δευτερογενών πρώτων υλών εξαρτάται από αξιόπιστες και προβλέψιμες αγορές εκτός εθνικής αγοράς, οποιαδήποτε αδυναμία στις αγορές αυτές θα επηρεάσει ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού, μέχρι τη συλλογή δευτερογενούς πρώτης ύλης. Δεν έχει νόημα η συλλογή του υλικού, εάν δεν μπορεί να βρεθεί τελική αγορά γι 'αυτό.

Απαιτείται ρύθμιση

Αυτό καθιστά ακόμη πιο σαφή την ανάγκη για μια σύγχρονη περιβαλλοντική πολιτική και την κατάλληλη ρύθμιση. Προκειμένου να υπάρξει μια σοβαρή πολιτική για την εκβιομηχάνιση του τομέα διαχείρισης των αποβλήτων, πρέπει να δημιουργηθούν συνθήκες για να ενθαρρυνθεί η αύξηση των επενδύσεων και η ευρύτερη υιοθέτηση πράσινων πρακτικών δημόσιων συμβάσεων. Ο τομέας διαχείρισης των αποβλήτων πρέπει να σέβεται όχι μόνο την περιβαλλοντική προστασία αλλά και βασικούς κανόνες και αρχές της αγοράς: αποτελεσματικότητα, απόδοση της επένδυσης και ποιότητα των υπηρεσιών.

Είναι απολύτως απαραίτητο ο τομέας αυτός να υιοθετήσει μια νέα πιο ρεαλιστική προσέγγιση που θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις να βελτιώσουν την περιβαλλοντική τους βιωσιμότητα εξασφαλίζοντας παράλληλα τη συνεχή οικονομική ανάπτυξη.

Www.assoambiente.org

==================================================================  

 


   

  
       
Developed by Awapai         Powered by FlexWeb