ΟΤΑ & ΕΕΔΣΑ

ΟΤΑ & ΕΕΔΣΑ

Η επιστημονική έρευνα και η τεκμηρίωση των διαφόρων "λύσεων" που προσφέρονται στους ΟΤΑ είναι πλέον επιβεβλημένες. Είναι προφανής η αναγκαιότητα για κατάθεση και συν-θεώρηση των σχετικών πολύτιμων εμπειριών των ΟΤΑ και των συνδέσμων ή των επιχειρήσεών τους στο επιστημονικό αυτό γίγνεσθαι.

Ανεξάρτητα από την εγγραφή σας ως μέλος  ή όχι, θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο για το δικό μας έργο, ως ΕΕΔΣΑ, να επικοινωνήσετε μαζί μας απαντώντας στα εξής ερωτήματα:

  • Ποιο είναι το βασικό σας πρόβλημα σήμερα, αναφορικά με τη διαχείριση απορριμμάτων;
  • Τι είδους πληροφόρηση ή ενημέρωση θα θέλατε να έχετε από την ΕΕΔΣΑ; Για παράδειγμα: Ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για συγκεκριμένα θέματα, μελετητικά γραφεία, κόστη εξοπλισμού, συστήματα κομποστοποίησης, εκπαιδευτικά προγράμματα για στελέχη σας, επιστημονικές εξελίξεις σε συγκεκριμένα θέματα, υπάρχοντα βιβλία για ΔΣΑ, κλπ.
  • Θα θέλατε να οργανώσετε μια εκδήλωση (ημερίδα, σεμινάριο, διάλεξη) σε θέματα ΔΣΑ με τη βοήθεια της ΕΕΔΣΑ; 

Έκθεση ΕΕΔΣΑ για την αναγκαιότητα Ψήφισης νόμου για τους ΦοΔΣΑ


Συμμετοχή Των Πολιτών. Πώς; Πού; Πότε;

Άρθρο του Δ. Παναγιωτακόπουλου για το πώς οι πολίτες και οι φορείς τους μπορούν να συμμετέχουν στους προβληματισμούς και στις διαδικασίες λήψης απόφασης για θέματα διαχείρισης αποβλήτων σε τοπικό επίπεδο. 

 


   

  
       
Developed by Awapai         Powered by FlexWeb