ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Εκδηλώσεις

Στην σελίδα αυτή μπορείτε να ενημερωθείτε για εκδηλώσεις στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό σχετικές με θέματα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, όπως επίσης και  για συνέδρια και σεμινάρια που διοργανώνει η ΕΕΔΣΑ.

Παρακαλούμε επιλέξτε από δεξιά την κατηγορία εκδηλώσεων για την οποία θέλετε να ενημερωθείτε.

 

 


   

  
       
Developed by Awapai         Powered by FlexWeb