ΕΕΔΣΑ > Επικοινωνία

Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε e - mail στη διεύθυνση info@eedsa.gr για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρεία, τη λειτουργία της ιστοσελίδας και βεβαίως το αντικείμενο της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.

Ταχυδρομική Διεύθυνση: 3ης Σεπτεμβρίου 18, 104 32 ΑΘΗΝΑ

Γραμματεία ΕΕΔΣΑ τηλ.: 6984 301 831

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας:


*

 

*

* 

 


   

  
       
Developed by Awapai         Powered by FlexWeb