ΑΠΟΒΛΗΤΑ > Αστικά > Πρόσθετες Πληροφορίες

Πρόσθετες Πληροφορίες Αστικών Αποβλήτων

 
Α.Μαυρόπουλος, Τεχνολογίες επεξεργασίας απορριμμάτων,ΕΣΔΑΚ, Σεπτέμβριος 2008

Holiwast-Holistic assessment of waste management technologies. Περισσότερα

Μελέτη του ΙΤΑ «Εκτίμηση των Γενικευμένων Επιπτώσεων και Κόστους Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων», Απρίλιος 2007

Μελέτη ΤΕΕ: Διαχείριση στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα / Η περίπτωση της Αττικής (Νοέμβριος 2006 : Αθήνα)

European Topic Center on Sustainable construction and consumption, Reports and Publications

Στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα βρείτε μελέτες σχετικά με τη διαχείριση του βιοαποδομήσιμου κλάσματος των αστικών αποβλήτων. περισσότερα

Χρήσιμες πληροφορίες και οδηγούς για τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων θα βρείτε στην αντίστοιχη ενότητα της ιστοσελίδας της Αμερικάνικης Υπηρεσίας Περιβάλλοντος. περισσότερα


 

 


   

  
       
Developed by Awapai         Powered by FlexWeb