ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ > Ημερίδες ΕΕΔΣΑ > Hμερίδα ΕΕΔΣΑ: "Συνέργειες Αποβλήτων και Πόρων προς την κατεύθυνση της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα και στις Μεσογειακές Χώρες", 12.06.15 > ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΕΔΣΑ 12.06.15Αντιπρόεδρος Διεθνών Σχέσεων ΕΕΔΣΑ, Εκπρόσωπος Οργανωτικής Επιτροπής

HSWMA Vice President on International Relations, Organisation Committee RepresentativeEπικεφαλής της Επιστημονικής Τεχνικής Επιτροπής της ISWA / Chair of the Scientific Technical Committee (STC) of ISWA


Senior Epert at CIE - Italian Compsting and Biogas Association, Chair of the ISWA WG on Biological Treatment of Waste

Environment & Resources Manager CEMBUREAU, The European Cement Assoication

Διευθύντρια Εναλλακτικής Διαχείρισης Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ)

Director of Extended Producer's Responsibility Unit at Hellenic Recycling Agency (HRA)


Διευθυντής Περιβάλλοντος, Ποιότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης, Κλάδος Τσιμέντου Ελλάδας, ΤΙΤΑΝ (Επίσημος Χορηγός) / Αντιπρόεδρος ΕΕΔΣΑ

Μanager, Cement Division - Greece, TITAN (Official Sponsor) / HSWMA Vice President


Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, Γενικός Δ/ντης POLYECO AE (Επίσημος Χορηγός)

Dr. Chemical Engineer NTUA, General Manager POLYECO SA (Official Sponsor)

Σύμβουλος Διοίκησης Θεμάτων Διαχείρισης Αποβλήτων ΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. ΑΕ

Waste Managemnt Consultant ETVA Industrial & Business Parks SA

Μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας του ΠΑΝΔΟΙΚΟ (Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων)

Member of the executive committee of PANDOIKO (Panhellenic Network of Environmental Organizations)


Χημικός Μηχανικός, M.Sc., υπ. Δρ., Στέλεχος Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότητσης ΥΠΑΠΕΝ

Chemical Engieer, M.Sc., c. PhD., EIA Expert at Ministry of Environment

Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ, Επίτιμος Πρόεδρος ΕΕΔΣΑ / Assist, Professor NTUA, Hon. Presdident HSWMA

Φυσικός - MSc Business Strategy and Environmental Management, Μέλος Δ.Σ. ΕΕΔΣΑ

Physicist - MSc Business Strategy and Environmental Management, Board Member of HSWMA


Investment & Business Development Manager, ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (Επίσημος Χορηγός)

Investment & Business Development Manager, ΤERNA ENERGY (Official Sponsor)


Γενικός Γραμματέας ΕΕΔΣΑ - Διπλ. Μηχ. Περιβάλλοντος / HSWMA General Secretary, Dipl. Environmental Engineer

  • Dr. Eng. Alexei ATUDOREI - ARS
Dr. Eng. Luminita Gabriela ATUDOREI, Prof. Michai Gabriel GHINEA - Treatment Engineering

Dr. Eng. Vasile Filip SOPORAN - Prof. at Technical University of Cluj Napoca
EEDSA_CONF_G_GHINEA_L_ATUDOREI_12.06.2015.pdf

Coordinator of Environmental Education Area in DECRI - Education, Communication and Institutional Releations Department - Lipor / Portugal

Αντιπρόεδρος MaSWA, Εθνικό Μέλος ISWA ΠΓΔΜ / MaSWA Vice President, ISWA National Member of FYROM

Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, M.Sc. - ΑΣΤΕ ΕΠΕ / Electrical - Mechanical Engineer M.Sc. - ASTE Ltd.

Yπεύθυνος Μarketing, ΕΝΔΙΑΛΕ ΑΕ (Επίσημος Χορηγός) / Marketing Executive, ENDIALE SA (Official Sponsor)    


   


  


ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

____________________________________Με την υποστήριξη
___________________________

       
 

 


   

  
       
Developed by Awapai         Powered by FlexWeb