ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ > Συνέδρια ΕΕΔΣΑ > 2ο Διεθνές Συνέδριο για τη διαχείριση Στερεών Αποβλήτων (3/2/06-4/2/2006) > Πρόγραμμα 2ου Συνεδρίου

Πρόγραμμα 2ου Συνεδρίου για τη διαχείριση Στερεών Αποβλήτων

Παρασκευή, 3/2/2006
 
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
ΑΙΘΟΥΣΑ Α
ΑΙΘΟΥΣΑ Β
8.00 - 9.15

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

   
  Προεδρείο: Σ. Κώνστας, Ι. Αγαπητίδης, Δ. Παναγιωτακόπουλος, Δ. Κανακόπουλος    
9.15 - 9.25 Χαιρετισμός Σ. Κώνστα Προέδρου ΕΕΔΣΑ    
9.25 - 9.35 Χαιρετισμοί    
9.35 - 9.45 Σπ. Παπαδόπουλος, Γεν. Γραμματέας Βιομηχανίας, Υπουργείο Ανάπτυξης
 
   
9.45 - 9.55 Ι. Αγαπητίδης, Προέδρος Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ)
 
   
9.55 - 10.05 Αθ. Κατσιγγιάννης, Πρόεδρος Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής των Ελλήνων
 
   
10.05 - 10.45 Σταύρος Δήμας, Επίτροπος Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ενωσης: Εισαγωγική ομιλία
 
   
10.45 - 10.55 Δ. Παναγιωτακόπουλος, Καθηγητής ΔΠΘ, Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής Συνεδρίου:
"Η Επιστημονική Διάσταση της Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων"
 
   
10.55 - 11.05 Βράβευση Φοιτητικών Εργασιών    
11.05 - 11.35 Ν. Themelis, Professor of Earth and Environmental Engineering, Columbia University:
"Βιώσιμη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Πρώτα η Ανάκτηση Υλικών και Ενέργειας , Μετά η Ταφή"

 
   
11.35 - 11.45 Δ. Κανακόπουλος, Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου:
"Η Οργάνωση του Συνεδρίου. Παρακαταθήκη για το μέλλον"
   
11.45 - 12.00
Δ Ι Α Λ Ε Ι Μ Μ Α - C O F F E E B R E A K
  
Συνεδρία Π1
 

 
Συνεδρία Π2:
 
Βιομηχανικά & Επικίνδυνα Απόβλητα (Ι)
 
 Προεδρείο: Α. Ζουμπούλης & Β. Καραβεζύρης
Στρογγυλό Τραπέζι 1:
Το Πρόβλημα της Αττικής
 
Συντονιστής: Σ. Κώνστας
 
12.00 - 12.15
Συμμετέχοντες:

- Μανιάτης Γ., Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής
- Καθηγητής Δ.Παπαμαντέλος, Πρόεδρος ΕΛΚΕΜΕ
- Εκπρόσωπος ΕΣΔΚΝΑ

- Γ. Αμπατζόγλου, Δήμαρχος Ελευσίνας
- Χ. Ζιώγας, Πολιτικός Μηχανικός - Υγεινολόγος
- Χ. Τσομπανίδης, Στέλεχος ENVIROPLAN
- Εκπρόσωπος GREENPEACE
- Η. Μπεριάτος, Πρόεδρος Σύνδεσμου Ελλήνων Πολεοδόμων - Χωροτακτών
- Καθηγητής Ν. Θέμελης, Columbia University

Μετά τις 5λεπτες Εισηγήσεις ακολουθούν παρεμβάσεις και συζήτηση.
ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΩΝ
 
Ζουμπούλης Α., Ντάμπου Ξ. & Σαμαράς Π.:
"Επεξεργασία σταθεροποιημένων διασταλλαζόντων υγρών αποβλήτων από χώρους απόθεσης αστικών απορριμμάτων με κροκίδωση και οζονισμό"
 
12.15 - 12.30
ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΩΝ
 
 Καραμαλίδης Α. & Βουδριάς Ε.:
"Ακινητοποίηση Μετάλλων, Ανιόντων και Υδρογονανθράκων σε Σταθεροποιημένη/ Στερεοποιημένη Ελαιώδη Ιλύ Διυλιστηρίων και σε Υπολείμματα Αποτέφρωσής της"
 
12.30 - 12.45
ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΩΝ
 
 Μουντούρης Α., Βουτσάς Ε., Μαγουλάς Κ., Τασιός Δ. : "Ενεργειακή Αξιοποίηση Αποβλήτων με Τεχνολογίες Θερμικής Επεξεργασίας"
 
12.45 - 13.00

 
 Καρακώστας Θ. και Κάβουρας Π.:
"Υαλοποίηση Στερεών Βιομηχανικών Αποβλήτων"
 
13.00 - 13.15

 
Schmidt J., Christensen N., Angelidaki et al :
"Απομάκρυνση Ξενοβιοτικών Οργανικών Ενώσεων από τη Λυματολάσπη με Στόχο τη Διάθεσή της στη Γεωργία"
 
13.15 - 13.30

 
 Κάβουρας Π. και Καρακώστας Θ.:
"Από Στερεά Απόβλητα σε Εμπορεύσιμα Προϊόντα Μέσω Υαλοποίησης: Παρουσίαση των Διεργασιών Μετασχηματισμού και Διαδικασιών Ελέγχου
"
 
13.30 - 13.45

 
 Karavezyris V. and Both G.: "Solid waste management and energy recovery in industrial installations of North-Rhine Westphalia"
 
13.45 - 14.00

 
 Συζήτηση
14.00 - 1
 

Συνεδρία Π3:

 
Συνεδρία Π4:
 
 
Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Προεδρείο: Ν. Μουσιόπουλος Δ.Κανακοπουλος & Ι. Δόκας
ΣΔΙΤ και Φορείς Διαχείρισης
 
Προεδρείο: Ι. Αγαπητιδης Γ. Λυμπεράτος & Α. Μαυρόπουλος
16.00 - 16.15
Moussiopoulos Ν., Achillas H., Koroneos C.:
"Optimum End of Life Management of "NetMod" ISDN Network Terminal as a Case Study of Electrical and Electronic Product"
 
Βενετσάνος Κ. και Λαζαρίδη Κ.:
"Η Συνεργασία Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα στην Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα"

 
 
16.15 - 16.30
Δημόπουλος Π., Διπλάρης Σ., Μίνης Ι., Σφαντζικόπουλος Μ.:
"Σχεδιασμός Τέλους Κύκλου Ζωής Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Τεμαχισμός ή Αποσυναρμολόγηση;"

 
Παναγιωτακόπουλος Παν.: "Συμπράξεις Δημόσιου-Ιδωτικού Τομέα: Η Διάσταση της Βιωσιμότητας"

 
 
16.30 - 16.45
Moussiopoulos N., Karagiannidis A., Achillas H.,
Sioris Κ., Boudouvas D.:
"Transportation Cost Analysis in the Hellenic WEEE Management Administrative System"
 
Κητής Κ., Ντόντης Χ. και Βαλακώστας Μ.:
"Εφαρμογή Μεθόδων Οργανωσιακής Κυβερνητικής σε Φορείς Διαχείρισης Απορριμμάτων: Μελέτη Περίπτωσης"

 
 
16.45 - 17.00
Κυρκίτσος Φ., Χρυσόγελος Ν. Δαλαμάνγκα Α., Χωματίδης Δ., Χριστοφορίδου Ε., Γκιόκα Π., Δερμιλή Ε.:
"Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΗΗΣ στην Ελλάδα"

 
Μαυρόπουλος Α., Κουσκούρης Α., Καρκαζή,Α.:
"Συμπράξεις Δημόσιου - Ιδιωτικού Τομέα στην Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων"

 
 
17.00 - 17.15
Πολυχρονοπούλου Ε., Χαλαράκης Ε. και Μπούρκα Α.:
"Παραγωγή ΑΗΗΕ στην Ελλάδα - Τεχνολογική Σύνοψη Μεθόδων Επεξεργασίας Αποβλήτων Ειδών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού
Εξοπλισμού"


 
Μήτσος, Ν.:
"Προτεινόμενη Νομική Δομή και Χρηματοδότηση: Μονάδα Μαζικής Καύσης Αποβλήτων-Σε-Ενέργεια για τους Δήμους της Αττικής"

 
 
17.15 - 17.30
Συζήτηση
Συζήτηση
 
17.30 - 18.00
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - COFFEE BREAK
 
Συνεδρία Π5:
 

Συνεδρία Π6:

 
Συνεδρία Π7:
 
Στρογγυλό Τραπέζι 2:
ΣΔΙΤ

Συντονιστής: Δ. Παναγιωτακόπουλος
Διαχείριση Ιλύος

Προεδρείο: Γ. Γουρδομιχάλης Θ. Μανιός, Δ. Κομίλης
Εναλλακτική Διαχείριση (Ι)

Προεδρείο: Π. Κωνσταντινίδης & Γ. Λώλος
18.00 - 18.15
Εισηγητές:

- Λ. Κορρές: Ειδικός γραμματέας σε θέματα ΣΔΙΤ του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών
- Ν. Μήτσος: FINANCIAL SCIENCES CORPORATION
-Α. Κουσκούρης: Αντιπρόεδρος ΠΑΣΕΠΠΕ
- Γ. Κοτρωνιάς: Δήμαρχος Λαμίας
- Εκπρόσωπος ΚΕΔΚΕ
- Σ. Φάμελλος : Πρόεδρος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας
-
Κ. Σταυρίδης: Εθνική Τράπεζα - Διεύθυνση Μεγάλων Έργων
- Ν. Μπακάλης: Deloitte&Touch Manager

Μετά τις 5λεπτες Εισηγήσεις ακολουθούν παρεμβάσεις και συζήτηση.
 

Φλεμετάκη Μ., Χατζηδάκης Γ., Μανιός Θ., Κοπάσης Ε., Μανιαδάκης Κ.,
Γιδαράκος Ε., Μυλωνάκη Θ. και Μανιός Β.

"Εργοστάσιο μηχανικής ανακύκλωσης και
κομποστοποίησης απορριμμάτων και Χώρους Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων Νομού Χανίων
"

 
Τόγια Α., Χαριτοπούλου Ρ. και Λαζαρίδη Κ.:
"Μεθοδολογία Ανάπτυξης Συστημάτων Ανακύκλωσης Αποβλήτων Συσκευασίας σε Eπίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Εφαρμογή στο Δήμο Αθηναίων"
 
18.15 - 18.30
Μανιός Θ., Μανιαδάκης Κ., Διαλυνάς Γ και Μανιός Β.:
"Κομποστοποίηση της ιλύος βιολογικών καθαρισμών στην Κρήτη και ποιότητα και χρήση του παραγόμενου κόμποστ"

 
Βλάχος Δ.:
"Διαχείριση των κενών συσκευασίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων"

 
18.30 - 18.45
Zygouras M., Karagiannidis A.., Rakimbei P..:
"Sludge Management from the Thessaloniki Sewage Treatment Plant Through Humification"

 
Αντζουλάτος Γ.:
"Προτάσεις για τις Αρχές ενός
Συστήματος Συλλογής Δεδομένων για τα Στερεά
Απόβλητα
"

 
18.45 - 19.00

 
Dokas I., Dodis C., Kitis K. and Panagiotakopoulos D.:
"Web - based Early Warning System on SWM Facilities Risks: The Phase of Risk Analysis"

 
19.00 - 19.20
Συζήτηση
Συζήτηση
19.30 - 20.15
PLANETARIUM (ΠΡΟΒΟΛΗ: ΚΟΣΜΙΚΗ ΟΔΥΣΣΕΙΑ)
21.00
ΕΠΙΣΗΜΟ ΔΕΙΠΝΟ
Απονομή Τιμητικών Διπλωμάτων στους Χορηγούς

Σάββατο, 4/2/2006
 
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
ΑΙΘΟΥΣΑ Α
ΑΙΘΟΥΣΑ Β
 

Συνεδρία Σ1:

 
Συνεδρία Σ2:

 
Συνεδρία Σ3:

 
Εναλλακτική Διαχείριση (ΙΙ) και Ενεργειακή Αξιοποίηση

Προεδρείο: Θ. Κυρατσούλης, Γ. Καζαντζόπουλος, & Α. Καραγιαννίδης
Εθνικός Σχεδιασμός και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Προεδρείο: Κ. Αραβώσης, Κ. Λαζαρίδη & Σ. Φάμελλος
Συλλογή, Μεταφορά, Διαλογή στην Πηγή, Συστήματα Χρέωσης

Προεδρείο: Α. Κουσκούρης & Τ. Χαριτοπούλου
9.00 - 9.15
Bilitewski B., Reichenbach J., Karagiannidis A.,
Theodoseli M.:

"Exploration of Market Conditions for Paper Recycling in Greece"

 
Μαυρόπουλος Α., Κουσκούρης Α., Χάγιος Φ.:
"Η Πορεία Υλοποίησης της Οδηγίας 99/31 της Ε.Ε. στην Ελλάδα"
 
Γιδαράκος Ε., Ντζαμίλης Π., Χάβας Γ.:
"Ποιοτική και Ποσοτική Ανάλυση Απορριμμάτων Περιφέρειας Κρήτης"
 
9.15 - 9.30
Τόγια Α., Χαριτοπούλου Ρ. και Λαζαρίδη Κ.:
"Δυνατότητες και Περιορισμοί των «Eθελοντικών Συμφωνιών» στην εναλλακτική διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ).Μαθήματα από το γαλλικό σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων συσκευασίας"

 
Ντόντης Χ. & Παναγιωτακόπουλος Δ.:
"Η Επίδραση της Σκοπιάς της Ανάλυσης στην Επιλογή Βιώσιμων Συστημάτων Διαλογής στην Πηγή"

 
Florios K., Mavrotas G.:
"Urban Solid Waste Collection in Peak Demand Periods via the Simulated Annealing Method"

 
9.30 - 9.45
Ρεντιζέλας Α., Τατσιόπουλος Η., Αραβώσης Κ. και Τόλης Α.
"Η Αγροτική Βιομάζα ως Απόβλητο και η Βελτιστοποίηση της Ενεργειακής Αξιοποίησής της"

 
Θωμά Π., Νταρζάνου Α., Λαζαρίδη Κ. & Αμπελιώτης Κ.:
"Οι Απόψεις Κατοίκων της Δυτικής Ελλάδας για τη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων"

 
Κομίλης Δ., Λαζαρίδη Κ., Χαριτοπούλου Τ., Τόγια A.:
"Μαθηματικό Μοντέλο Βελτιστοποίησης
του Συστήματος Μεταφοράς ?
Μεταφόρτωσης ? Τελικής Διάθεσης των Αστικών
Στερεών Αποβλήτων του Δήμου Αθηναίων"


 
9.45 - 10.00
Γκάργκουλας Ν., Κουρνιώτης Σ., Κοτρωνάκης Μ.,
Πελεκανάκη Χ.:

"Αποτίμηση Κύκλου Ζωής
Χρησιμοποιημένων Λιπαντικών Ελαίων
"

 
Γιαννούλης Ν. και Τ. Αλμπάνης:
"Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων στο Νομό Ιωαννίνων"

 
Xirogiannopoulou A. and Karagiannidis A.:
"Performance Evalutation of Waste Services by Using the Benchmarking Method: The Case of the Municipality of Nicosia"

 
10.00 - 10.15
Αγαπητίδης Ι. και Ζαφείρης Χ.: "Ενεργειακή Αξιοποίηση του Βιοαερίου: Ευρωπαϊκές και Εθνικές προοπτικές"

 
Οικονόμου Ν., Μαυρίδου Σ.: "Rubcrete- σκυρόδεμα τροποποιημένο με φθαρμένα ελαστικά οχημάτων"

 
Xirogiannopoulou A., Karagiannidis A. and Tchobanoglous G.:
"Full Cost Accounting Tool for the Financial Assessment of "Pay - As - You - Throw" Schemes: The Case of Panorama"

 
10.15 - 10.30
Αγαπητίδης Ι., Ελευθεριάδης Ι. και Πανούτσου Κ.:
"Δυνατότητες Διαχείρισης Υπολειμματικών Μορφών Βιομάζας του Αγροτικού Τομέα (Αγροτικών Αποβλήτων)για Παραγωγή Ενέργειας"

 
Λαζαρίδη Κ., Τόγια Α., Χαριτοπούλου Ρ. και
Αμπελιώτης Κ.:

" Μπορεί η Ελλάδα να επιτύχει τους
στόχους της Ευρωπαϊκής πολιτικής για τα
βιοαποδομήσιμα αστικά απόβλητα;"


 
 
10.30 - 11.00
Συζήτηση
Συζήτηση
Συζήτηση
11.00 - 11.30
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - COFFEE BREAK
 

Συνεδρία Σ4
:

 

Συνεδρία Σ5:

 

Συνεδρία Σ6:

 
Στρογγυλό Τραπέζι 3:
Νόμος 2939/01 - Μετά 4 Έτη

Συντονιστής: Ι. Αγαπητίδης
Βιομηχανικά και Επικίνδυνα Απόβλητα (ΙΙ)

Προεδρείο: Ε. Βουδριάς και Π. Κουλουμπής
Απόβλητα Υπηρεσιών Υγείας

Προεδρειο: Δ.Κομίλης και Β. Μανιός
11.30 - 11.45
Συμμετέχοντες:

- Ι. Αμοιρίδης: Δήμαρχος Κατερίνης, Πρόεδρος Επιτροπής Περιβάλλοντος της ΚΕΔΚΕ
- Ι. Ιγγλέζος: Διευθύνων Σύμβουλος ΟΔΔΥ
- Γ. Ζουρνάς: Πρόεδρος Συνδέσμου ΟΤΑ Μείζονος Θεσσαλονίκης
- Ι. Ραζής: Γενικός Διευθυντής Λειτουργιών Ελληνικής Εταιρίας Αξιοποίησης-Ανακύκλωσης
- Σ. Μαλτέζου: Γραφείο Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων - ΥΠΕΧΩΔΕ


Λώλος Γ., Κυρίτσης Σ., Κυρίτσης Ε.:
"Προσδιορισμός Ρύπανσης της Τροφικής Αλυσίδας από τις Τοξικές Ουσίες «Διοξίνες» στην Ευρύτερη Περιοχή Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Στερεών Αποβλήτων"
 
Μπακοπούλου Σ., Κούγκολος Α., Αραβώσης Κ.:
"Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Νοσοκομειακών Αποβλήτων ως Μέσο Προσδιορισμού των Απαιτούμενων Επενδύσεων: Η Περίπτωση της Περιφέρειας Θεσσαλίας"

 
11.45 - 12.00
Αχιλιάς Δ.Σ., Ρουπακιάς X., Καράμπελα Μ.,
Μεγαλοκονόμος Π., Λάππας Α., Αντωνάκου Ε.:

"Ανάπτυξη Προηγμένων Τεχνικών Ανακύκλωσης Πολυμερών"

 
Palaggias G., Kalfas S., Karagiannidis A.,
Xirogiannopoulou A.and Kontogianni S.:

"Investigating Waste Production and Management in Thessaloniki Dental Units: Preliminary Results of Dentistry Schools"

 
12.00 - 12.15
Βουλτζάτης Ι., Παπασπυρίδης Κ. :
"Τεχνολογίες Διαχείρισης Πλαστικών Απορριμμάτων: Η Συμβολή του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Πολυμερών του Ε.Μ.Π
"

 
Γραικός Α., Ιωσηφίδης Ν., Καλπακίδου Μ.
και Βουδριάς Ε.:
"Σύνθεση και Ρυθμός Παραγωγής των Αποβλήτων του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου
της Νομαρχιακής Μονάδας Υγείας ΙΚΑ, Νομού Ξάνθης
"

 
12.15 - 12.30
Παπαδημητρίου Χ., Ζουμπούλης Α., Σαμαράς Π.,και Γκουντούλας Κ.:
"Σταθεροποίηση της ενεργού ιλύος με ιπτάμενη τέφρα"

 
Ζαμπετάκης Λ., Μανιός Θ., Καλιακάτσος Ι.:
"Η Σημασία της Περιβαλλοντικής Επιχειρηματικότητας στο Πλαίσιο των Αρχών της Αειφόρου Ανάπτυξης"


 
12.30 - 13.00
Συζήτηση
 
Συζήτηση
 
13.00 - 13.45
ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ
13.45 - 14.45
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΕΕΔΣΑ
15.00 - 16.00
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Προεδρος: Σ. Κώνστας 

 


   

  
       
Developed by Awapai         Powered by FlexWeb