ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ > Συνέδρια ΕΕΔΣΑ > 2ο Διεθνές Συνέδριο για τη διαχείριση Στερεών Αποβλήτων (3/2/06-4/2/2006) > Βραβεύσεις

Βραβεύσεις

Με ευθύνη της Επιστηµονικής Επιτροπής, διοργανώθηκε διαγωνισµός ?ιπλωµατικών
και Μεταπτυχιακών Εργασιών που σχετίζονται µε τη Βιώσιµη ?ΣΑ, µε χρηµατικά
έπαθλα για τις τρεις καλλίτερες εργασίες. Για ευνόητους λόγους, δεν υποβλήθηκε εργασία από το Εργαστήριο του προέδρου της Επιστημονικής Επιτροπής καθηγητή κ. Δημήτριου Χ. Παναγιωτακόπουλο. 


Βράβευση Π. ?ηµόπουλου (1ο Βραβείο) από τον Επίτροπο της ΕΕ για το Περιβάλλον  κο Σ. ?ήµα

Η Επιστηµονική Επιτροπή όρισε 3-µελή Επιτροπή, χωριστή για κάθε εργασία. Οι
βαθµολογίες συγκεντρώθηκαν και τα αποτελέσματα είχαν ως εξής:

1ο Βραβείο: Π. ?ηµόπουλος – 600€
2ο Βραβείο: ?. Ζαχαράκη -- 400€
3ο Βραβείο: Από κοινού η Χ. Κτενά και ο Ε. Σκυλάκης (από 100 €).

Οι βραβευθέντες κατόπιν προσκλήσεως της Ευρωβουλευτού κας Ευαγγελίας Τζαµπαζή
θα παρευρεθούν για µια εκπαιδευτική επίσκεψη στις Βρυξέλλες. Δείτε εδώ τον κατάλογο με τις υποβληθέντες εργασίες. 

 


   

  
       
Developed by Awapai         Powered by FlexWeb