ΑΠΟΒΛΗΤΑ > Κατασκευές & Κατεδαφίσεις > Πρόσθετες Πληροφορίες

Πρόσθετες Πληροφορίες για τα ΑΕΚΚ

Εδώ θα βρείτε τη μελέτη που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ε.Ε. και αφορούσε στη διαχείριση των ΑΕΚΚ στα κράτη μέλη (πριν τη διεύρυνση), “Construction and demolition waste management practices and their economic impacts”

Στο δικτυακό τόπο της Αμερικάνικης Υπηρεσίας Περιβάλλοντος θα βρείτε χρήσιμα κείμενα για τη διαχείριση των ΑΕΚΚ. περισσότερα >>

Στην ιστοσελίδα της European Asphalt Pavement Association (EAPA) θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες όπως γραφήματα με την παραγωγή ασφάλτου στα κράτη μέλη. περισσότερα >>

Η Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ έχει αναπτύξει ένα μοντέλο υπολογισμού της ποσότητας των ΑΕΚΚ, με βάση τις άδειες οικοδομών που εκδίδονται κάθε χρόνο. 

 


   

  
       
Developed by Awapai         Powered by FlexWeb