ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ > ΘησέαςΓια την υποστήριξη των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου βαθμού, ως προς την πραγματοποίηση δράσεων τοπικής ανάπτυξης, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υποδομών και υπηρεσιών, καταρτίστηκε το αναπτυξιακό πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ.

Στο υποπρόγραμμα 2 «Τοπική Ανάπτυξη και Προστασία Περιβάλλοντος», περιλαμβάνεται το μέτρο 2.5 Διαχείριση απορριμμάτων.

Στο πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ, έχουν ενταχθεί έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων και πιο συγκεκριμένα έργα κατασκευής Χ.Υ.Τ.Α., Σ.Μ.Α. καθώς και αποκαταστάσεις και αναπλάσεις παλαιών χώρων διάθεσης απορριμμάτων.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τις νέες εντάξεις έργων, την πορεία υλοποίησης καθώς και πρόσθετες πληροφορίες για το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ.

Το πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του προγράματος καθορίζεται στο Νόμο 3294, Οργάνωση και Λειτουργία των ΟΤΑ Α Βαθμού (Κεφάλαιο Β) 

 


   

  
       
Developed by Awapai         Powered by FlexWeb