ΑΠΟΒΛΗΤΑ > AHHE > Πρόσθετες Πληροφορίες

Απόβλητα από Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό - ΑΗΗΕ

Πρόσθετες Πληροφορίες

Στην ενότητα αυτή καταχωρούνται πληροφορίες, χρήσιμες ιστοσελίδες καθώς και σημαντικές εξελίξεις μετά τη θέσπιση των ευρωπαϊκών Οδηγιών που αφορούν στη διαχείριση των αποβλήτων από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Εδώ θα βρείτε συγκεντρωμένες μελέτες και πληροφοριακό υλικό για τα ΑΗΗΕ, Κάνοντας κλικ εδώ θα βρείτε τις εξελίξεις αναφορικά με την οδηγία 2002/95 και την προσαρμογή της στις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις (Παράρτημα 1, 2, 3).

Επιπλέον μπορείτε να δείτε τις μελέτες που εκπονήθηκαν το 2006 για την αναθεώρηση της Οδηγίας 2002/95 και της 2002/96 κάνοντας κλικ εδώ και εδώ αντίστοιχα.

Το 2006 ολοκληρώθηκε και το Report του IPTS για την εφαρμογή της Οδηγίας για τα ΑΗΗΕ στα κράτη μέλη. Περισσότερα

Κάνοντας κλικ εδώ θα μεταφερθείτε στην ιστοσελίδα του Βρετανικού τμήματος Περιβάλλοντος όπου θα βρείτε πρόσθετα στοιχεία για τα ΑΗΗΕ, καθώς και μια μελέτη για την επικινδυνότητα τους.

Επιπλέον κάνοντας κλικ εδώ θα μεταφερθείτε στην ιστοσελίδα του Βρετανικής Υπηρεσίας Εμπορίου & Βιομηχανίας, όπου θα βρείτε μελέτες για τα ΑΗΗΕ καθώς και τα πρακτικά συνεδρίασης της τεχνικής επιτροπής (TAC).

   

Γνωρίζετε ότι ο μέσος άνθρωπος κατά τη διάρκεια ζωής του, θα πετάξει περίπου 3,3 τόνους ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών? Με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών η εταιρία Canon σε συνεργασία με την RSA. χρηματοδότησαν το σχεδιασμό ενός γιγαντιαίου γλυπτού κατασκευασμένο από παλαιές ηλεκτρονικές συσκευές, ισοδύναμες με το συνολικό όγκο ΑΗΗΕ που παράγει ο μέσος βρετανός πολίτης. Το γιγαντιαίο ανθρώπινο ομοίωμα ύψους 7 μέτρων, αποτελεί σημείο αναφοράς για τις πόλεις στις οποίες μεταφέρεται και επιτελεί το στόχο του, ενισχύοντας την περιβαλλοντική συνείδηση των πολιτών. Για περισσότερες πληροφορίες μεταφερθείτε στην ιστοσελίδα του project http://www.weeeman.org

Στην ιστοσελίδα της Ε.Ε. υπάρχει διαθέσιμο F.A.Q. αναφορικά με την εφαρμογή των Οδηγιών 2002/96 και 2002/95. Κάντε κλικ εδω για να το κατεβάσετε.

Τον Απρίλιο του 2002 ιδρύθηκε ο Σύνδεσμος των ευρωπαϊκών συστημάτων διαχείρισης των ΑΗΗΕ. Θα βρείτε πολύ χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του συνδέσμου http://www.weee-forum.org

Το Ινστιτούτο ανάπτυξης προϊόντων σε συνεργασία με το Τοξικολογικό κέντρο ενημέρωσης της Δανίας και με τη χρηματοδότηση της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος της Δανίας δημιούργησαν διαδικτυακό τόπο για τον οικολογικό σχεδιασμό των προιόντων ΗΗΕ, όπου περιέχονται και πληροφορίες για την επικινδυνότητα των ΑΗΗΕ, ενώ υπάρχουν και έτοιμες φόρμες βάσεων.http://www.ecodesignguide.dk

Ο σύνδεσμος πόλεων και περιφερειών για την ανακύκλωση (Association of Cities and Regions for Recycling (ACCR) δημοσίευσε το 2003 ένα οδηγό με κατευθυντήριες οδηγίες για τις τοπικές αρχές και τον τρόπο εφαρμογής των διατάξεων των νέων ευρωπαϊκών οδηγιών. Ο οδηγός συγκρίνει και αξιολογεί τις πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί για την οργάνωση αποδοτικών συστημάτων διαχείρισης ΑΗΗΕ καθορίζει τον ρόλο των τοπικών αρχών και είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα http://www.acrr.org

Το Δεκέμβριο του 2002 τέσσερις μεγάλες εταιρίες του τομέα των ηλεκτρονικών, η Braun, η Sony Europe, η Electrolux και η HP ίδρυσαν την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Ανακύκλωσης (European recycling Platform- ErP). Στόχος του ήταν η αποτελεσματική και οικονομικά αποδοτική, οργάνωση συστήματος διαχείρισης των ΑΗΗΕ, και η ενθάρρυνση των κρατών μελών ώστε να υιοθετήσουν κανόνες και στρατηγικές που θα προστατεύουν τόσο τις εταιρίες και τους καταναλωτές, όσο και το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες  http://www.erp-recycling.org

Αν θέλετε να μάθετε για τις μεθόδους εκτίμησης της ποσότητας των ΑΗΗΕ που έχουν χρησιμοποιηθεί διεθνώς κάντε κλίκ εδώ. 

 


   

  
       
Developed by Awapai         Powered by FlexWeb