ΑΠΟΒΛΗΤΑ > AHHE > Ορισμοί

Απόβλητα από Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό - ΑΗΗΕ

Ορισμοί

Ο όρος απόβλητα από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (ΑΗΗΕ), αναφέρεται σε ένα ευρύ φάσμα υλικών και πρόκειται ουσιαστικά για το πιο πολύπλοκο ρεύμα στερεών αποβλήτων. Η πολυπλοκότητα του οφείλεται στην μεγάλη ποικιλία υλικών που χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες για την παραγωγή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ), καθώς και στο μεγάλο αριθμό ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Είναι σημαντικό να δοθούν οι ορισμοί για τους δύο παραπάνω όρους, όπως αυτοί καθορίζονται από την Οδηγία 2002/96 της Ευρωπαϊκής ένωσης.

“Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός” ή “HHE” είναι ο εξοπλισμός του οποίου η ορθή λειτουργία εξαρτάται από ηλεκτρικά ρεύματα ή ηλεκτρομαγνητικά πεδία και ο εξοπλισμός για την παραγωγή. Τη μεταφορά και τη μέτρηση των ρευμάτων και πεδίων αυτών, ο οποίος υπάγεται στις κατηγορίες του Πίνακα 1.1 και ο οποίος έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί υπό ονομαστική τάση μέχρι 1000 Vεναλλασσόμενου ρεύματος και μέχρι 1500 V συνεχούς ρεύματος”.

“Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού” ή “AHHE” νοείται ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός που θεωρείται “απόβλητο” κατά την έννοια του άρθρου 1(α) της οδηγίας 75/442/ΕΚ ”

[1] Αντικαταστάθηκε από τη νέο Οδηγία Πλαίσιο 2006/12/ΕΚ

Τα ΑΗΗΕ ταξινομούνται στις κάτωθεν κατηγορίες, με βάση την πηγή προέλευσή τους:

 

1. Μεγάλες οικιακές συσκευές 2.Μικρές οικιακές συσκευές 3.Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών 4. Καταναλωτικά είδη 5. Φωτιστικά είδη

Μεγάλες συσκευές ψύξης

Ψυγεία

Καταψύκτες

Λοιπές μεγάλες συσκευές που χρησιμοποιούνται για διατήρηση και αποθήκευση τροφίμων

Πλυντήρια ρούχων

Στεγνωτήρια ρούχων

Πλυντήρια πιάτων

Συσκευές μαγειρικής

Ηλεκτρικές κουζίνες

Ηλεκτρικά μάτια

Φούρνοι μικροκυμάτων

Άλλες μεγάλες συσκευές που χρησιμοποιούνται για μαγείρεμα/ επεξεργασία τροφίμων

Ηλεκτρικές θερμάστρες

Ηλεκτρικά θερμαντικά σώματα

Άλλες μεγάλες συσκευές για τη θέρμανση χώρων κ.α.

Ηλεκτρικοί ανεμιστήρες

Συσκευές κλιματισμού

Άλλα είδη εξοπλισμούς αερισμού, απαγωγής αερίων και κλιματισμού

 

Ηλεκτρικές σκούπες

Σκούπες χαλιών

Άλλες συσκευές καθαριότητας

Συσκευές χρησιµοποιούµενες για ράψιµο, πλέξιµο, ύφανση και άλλες κλωστοϋφαντουργικές εργασίες

Ηλεκτρικά σίδερα και άλλες συσκευές για το σιδέρωµα, το µαγγάνισµα και εν γένει τη φροντίδα των ρούχων

Φρυγανιέρες

Συσκευές τηγανίσµατος (φριτέζες)

Μύλοι, καφετιέρες και συσκευές ανοίγµατος ή σφραγίσµατος περιεκτών ή συσκευασιών

Ηλεκτρικά μαχαίρια

Συσκευές κοπής και στεγνώματος μαλλιών, βουρτσίσµατος δοντιών, ξυρίσµατος, μασάζ και άλλες συσκευές περιποίησης

του σώµατος

Ρολόγια και εξοπλισµός μέτρησης, αναγραφής ή καταγραφής χρόνου

Ζυγαριές

 

Συγκεντρωτική επεξεργασία δεδοµένων:

Μεγάλοι υπολογιστές (mainframes)

Μεσαίοι υπολογιστές (mini computers)

Μονάδες εκτύπωσης

Συστήµατα προσωπικών υπολογιστών:

Προσωπικοί υπολογιστές [συµπεριλαµβανοµένων των κεντρικών µονάδων επεξεργασίας (CPU), των ποντικιών, των οθονών

και των πληκτρολογίων]

Φορητοί υπολογιστές (lap-top) (συµπεριλαµβανοµένων των CPU, των ποντικιών, των οθονών και των πληκτρολογίων)

Υπολογιστές τσέπης (notebook)

Υπολογιστές χειρός (notepad)

Εκτυπωτές

Φωτοαντιγραφικά µηχανήµατα

Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές γραφοµηχανές

Αριθµοµηχανές τσέπης και επιτραπέζιες

και άλλα προϊόντα και είδη εξοπλισµού για τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία, παρουσίαση ή διαβίβαση πληροφοριών µε ηλεκτρονικά μέσα

Τερµατικά και συστήµατα χρηστών

Ραδιόφωνα

Τηλεοράσεις

Κάµερες μαγνητοσκόπησης (βιντεοκάµερες)

Μαγνητοσκόπια (συσκευές αναπαραγωγής εικόνας)

Συσκευές ηχογράφησης υψηλής πιστότητας

Ενισχυτές ήχου

Μουσικά όργανα

και άλλα προϊόντα και είδη εξοπλισµού για την εγγραφή ή αναπαραγωγή ήχου ή εικόνων, συµπεριλαµβανοµένων των σηµάτων ή άλλων τεχνολογιών διανοµής ήχου και εικόνας µε άλλα πλην των τηλεπικοινωνιακών µέσα

 

Φωτιστικά για λαµπτήρες φθορισµού πλην των οικιακών φωτιστικών σωμάτων

Ευθείς λαµπτήρες φθορισµού

Λαµπτήρες φθορισµού μικρών διαστάσεων

Λαµπτήρες εκκενώσεως υψηλής έντασης, συµπεριλαµβανοµένων των λαµπτήρων νατρίου υψηλής πίεσης και των λαµπτήρων

αλογονούχων µετάλλων

Λαµπτήρες νατρίου χαµηλής πίεσης

Άλλος φωτιστικός εξοπλισµός και εξοπλισµός προβολής ή ελέγχου του φωτός πλην των λαµπτήρων πυράκτωσης

 

6. Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία (εξαιρουµένων των μεγάλης κλίµακας σταθερών βιοµηχανικών εργαλείων)

7. Παιχνίδια και εξοπλισµός ψυχαγωγίας και αθλητισµού

8. Ιατροτεχνολογικά προϊόντα (εξαιρουµένων των εµφυτεύσιµων και µολυσµένων)

9. Όργανα παρακολούθησης και ελέγχου 10. Συσκευές αυτόµατης διανοµής

Τρυπάνια

Πριόνια

Ραπτοµηχανές

Εξοπλισµός για την τόρνευση, τη λείανση, την επίστρωση, το τρόχισµα, το πριόνισµα, το κόψιµο, τον τεµαχισµό, τη

διάτµηση, τη διάτρηση, τη διάνοιξη οπών, τη μορφοποίηση, την κύρτωση και άλλες παρόµοιες επεξεργασίες ξύλου, µετάλ

λου και άλλων υλικών

Εργαλεία για τη στερέωση µε βίδες, καρφιά ή κοινωµάτια και την αφαίρεσή τους και για παρόµοιες χρήσεις

Εργαλεία για συγκολλήσεις εν γένει και παρόµοιες χρήσεις

 

Ηλεκτρικά τραίνα ή αυτοκινητοδρόµια

Φορητές κονσόλες βίντεο παιχνιδιών

Βιντεοπαιχνίδια

Υπολογιστές για ποδηλασία, καταδύσεις, τρέξιµο, κωπηλασία κ.λπ.

Αθλητικός εξοπλισµός µε ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά κατασκευαστικά στοιχεία

Κερµατοδέκτες τυχερών παιχνιδιών

 

Ακτινοθεραπευτικός εξοπλισµός

Καρδιολογικός εξοπλισµός

Συσκευές αιµοκάθαρσης

Συσκευές πνευµονικής οξυγόνωσης

Εξοπλισµός πυρηνικής ιατρικής

Ιατρικός εξοπλισµός για in-vitro διάγνωση

Συσκευές ανάλυσης

Καταψύκτες

Τεστ γονιµοποίησης

Άλλες συσκευές για την ανίχνευση, την πρόληψη, την παρακολούθηση, την αντιµετώπιση ή την ανακούφιση ασθενειών,

σωµατικών βλαβών και αναπηριών

Ανιχνευτές καπνού

Συσκευές θερµορύθµισης

Θερµοστάτες

Συσκευές µέτρησης, ζύγισης ή προσαρµογής για οικιακή η εργαστηριακή χρήση

Άλλα όργανα παρακολούθησης και ελέγχου χρησιµοποιούµενα σε βιοµηχανικές εγκαταστάσεις (π.χ. σε ταµπλώ ελέγχου)

 

Συσκευές αυτόµατης διανοµής θερµών ποτών

Συσκευές αυτόµατης διανοµής θερµών ή ψυχρών φιαλών ή μεταλλικών δοχείων

Συσκευές αυτόµατης διανοµής στερεών προϊόντων

Συσκευές αυτόµατης διανοµής χρηµάτων

Κάθε είδους συσκευές αυτόµατης διανοµής οποιουδήποτε προϊόντος

 

 

Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων

Στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων, τα ΑΗΗΕ ταξινομούνται με τον τετραψήφιο κωδικό 16 02, ενώ  σημειώνεται ότι η υποκατηγορία με τον διψήφιο αριθμό 16 αναφέρεται στα απόβλητα μη προδιαγραφόμενα αλλιώς στον κατάλογο και σε αυτή ανήκουν πέρα από τα ΑΗΗΕ, τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους (κωδικοποίηση 16 01).

16 02

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

16 02 09*   Μετασχηµατιστές και πυκνωτές που περιέχουν PCB ή PCT
16 02 10*   Απορριπτόµενος εξοπλισµός που περιέχει PCB ή PCT ή έχει µολυνθεί από παρόµοιες ουσίες άλλος από τον αναφερόµενο στο 16 02 09
16 02 11*   Απορριπτόµενος εξοπλισµός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες
16 02 12*   Απορριπτόµενος εξοπλισµός που περιέχει ελεύθερο αµίαντο
16 02 13*   Απορριπτόµενος εξοπλισµός που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία άλλος από τους αναφερόµενους στο 16 02 09 έως 16 02 12
16 02 14*   Απορριπτόµενος εξοπλισµός άλλος από τον αναφερόµενο στο 16 02 09 έως 16 02 13
16 02 15*   Επικίνδυνα συστατικά στοιχεία που έχουν αφαιρεθεί από απορριπτόµενο εξοπλισµό
16 02 16*   Συστατικά στοιχεία που έχουν αφαιρεθεί από απορριπτόµενο εξοπλισµό άλλα από αυτά που αναφέρονται στο 16 02 15

 

[Τα απόβλητα που θεωρούνται επικίνδυνα σημειώνονται με αστερίσκο όπως ορίζει η Απόφαση 2000/532/ΕΚ]. 


Επιπροσθέτως σημειώνεται ότι στην κατηγορία με τον κωδικό 20 (Δημοτικά απόβλητα και παρόμοια απόβλητα από εμπορικές δραστηριότητες, βιομηχανίες και ιδρύματα περιλαμβανομένων μερών χωριστά συλλεχθέντων) ταξινομούνται τα κάτωθεν απόβλητα που δύναται να περιέχονται στα ΑΗΗΕ

Κωδικός

Είδος Αποβλήτου

20 01 21*   Σωλήνες φθορισµού και άλλα απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο
20 01 23*   Απορριπτόµενος εξοπλισµός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες
20 01 35*   Απορριπτόµενος ΗΗΕ  άλλος από τον αναφερόµενο στο 20 01 21 και 20 01 23 που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία
20 01 36*   Απορριπτόµενος ΗΗΕ  άλλος από τον αναφερόµενο στο 20 01 21, 20 01 23  και  20 01 35

Ακολουθούν οι ορισμοί εμπλεκόμενων φορέων που αφορούν στη διαχείριση των ΑΗΗΕ.

«Παραγωγός»: οιοδήποτε πρόσωπο, ανεξάρτητα από το ποια τεχνική πωλήσεων χρησιµοποιεί, συµπεριλαµβανοµένης της εξ αποστάσεως επικοινωνίας σύµφωνα µε την οδηγία 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 20ής Μαΐου 1997, για την προστασία των καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως συµβάσεις (1), το οποίο:

i) κατασκευάζει και πωλεί ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό µε τη µάρκα του
ii)µεταπωλεί µε τη µάρκα του εξοπλισµό παραγόµενο από άλλους προµηθευτές, όπου ο µεταπωλητής δεν θεωρείται «παραγωγός» εφόσον η µάρκα του παραγωγού αναγράφεται στoν εξοπλισµό σύµφωνα µε το σηµείο i)
iii)εισάγει ή εξάγει κατ' επάγγελµα ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό σε ένα κράτος µέλος.

«Διανοµέας»: οιοσδήποτε παρέχει ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό εξοπλισµό, επί εµπορικής βάσεως, σε εκείνον που πρόκειται να τον χρησιµοποιήσει.

«ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης»: τα ΑΗΗΕ που προέρχονται από νοικοκυριά και από εµπορικές, βιοµηχανικές, ιδρυµατικές και άλλες πηγές, η φύση και η ποσότητα των οποίων είναι παρόµοιες µε των προερχόµενων από νοικοκυριά.

Ορφανά προϊόντα-Ιστορικά απόβλητα : Τα ΑΗΗΕ από προϊόντα που διατέθηκαν στην αγορά πριν από τις 13 Αυγούστου 2005 αλλά και προϊόντα όπου οι εταιρίες που τα παρασκεύασαν έχουν κλείσει

Λευκά προιόντα: Μεγάλες οικιακές εφαρμογές, όπως ψυγεία, πλυντήρια κ.α.
Καφέ προιόντα: Οπτικοακουστικός εξοπλισμός όπως τηλεοράσεις, ηχοσυστήματα κ.α.
Γκρι εμπορεύματα (grey ware): Ο όρος αναφέρεται στα προϊόντα του τομέα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (π.χ. Η/Υ, φωτοαντιγραφικά, fax κ.α.).

B2B (Business to Business WΕΕΕ): AHHE μη οικιακής προέλευσης 

 


   

  
       
Developed by Awapai         Powered by FlexWeb