ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Στοιχεία σχετικά με την παραγωγή όσο και την διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα με έτη αναφοράς το 2004, 2006, 2008 μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω χώρο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-themes?p_param=A1501 
 
Στον αντίστοιχο παρακάτω ιστοχώρο υπάρχουν τα στοιχεία για όλη την Ευρώπη http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/waste/introduction


 

 


   

  
       
Developed by Awapai         Powered by FlexWeb