ΜΕΛΗ > Ανανέωση Συνδρομής

Ανανέωση Συνδρομής

>> Για Φυσικά Πρόσωπα

Η Ανανέωση Συνδρομής μέλους Φυσικού Προσώπου μπορεί να γίνει με κατάθεση στην ALPHA BANK
(Αριθμός Λογαριασμού: 858.00.2002.001979, ΙΒΑΝ: GR 03 0140 8580 8580 0200 2001 979) του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής. Ποσό: 30 ευρώ.


>> Για Φορείς - Μέλη της ΕΕΔΣΑ

Η Ανανέωση Συνδρομής των Φορέων - Μελών της ΕΕΔΣΑ μπορεί να γίνει με κατάθεση στην ALPHA BANK
(Αριθμός Λογαριασμού: 858.00.2002.001979, ΙΒΑΝ: GR 03 0140 8580 8580 0200 2001 979) του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής. Ποσό: 150 ευρώ.


>> Για Φοιτητές

Η Ανανέωση Συνδρομής μέλους για Φοιτητές μπορεί να γίνει με κατάθεση στην ALPHA BANK
(Αριθμός Λογαριασμού: 858.00.2002.001979, ΙΒΑΝ: GR 03 0140 8580 8580 0200 2001 979) του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής. Ποσό: 15 ευρώ.


 

 


   

  
       
Developed by Awapai         Powered by FlexWeb