ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ > Συνέδρια ΕΕΔΣΑ > 3ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΔΣΑ για τη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων (30-10-2009 έως 31-10-2009) > 1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ & ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ


«Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Στοχεύοντας σε μια Κοινωνία Μηδενικών Αποβλήτων»

 

3ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Αθήνα - Ίδρυμα Ευγενίδου, 30 και 31 Οκτωβρίου 2009

  Για να επισκευτείτε την σελίδα του Συνεδρίου πατήστε εδώ ( http://conference-october2009.eedsa.gr/ )


1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ & ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το πρόβλημα της Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΔΣΑ) λαμβάνει παγκόσμια εκρηκτικές διαστάσεις και είναι αλληλένδετο με όλα τα μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα, από την κλιματική αλλαγή και την απερήμωση έως τη διατήρηση φυσικών πόρων και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Οι ποσότητες των στερεών αποβλήτων συνεχίζουν να αυξάνονται ενώ οι απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας κατά τη διαχείρισή τους πολλαπλασιάζονται, συμπαρασύροντας μαζί τους και το κόστος. Το αδιέξοδο του φαύλου κύκλου της αέναης κατανάλωσης πόρων – παραγωγής αποβλήτων οδηγεί σε πολιτικές αναζήτησης νέων (ουτοπικών;) μοντέλων για μια «κοινωνία μηδενικών αποβλήτων».

Το Συνέδριο εστιάζει στις μεγάλες αλλαγές που συμβαίνουν στο πεδίο της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα αλλά και στο σύνολο της Ευρώπης των 27, κάτω από το οδηγητικό και κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής πολιτικής για τη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων και των φυσικών πόρων. Οι νέες τάσεις που διαμορφώνονται σηματοδοτούν τη μετάβαση από τους ΧΥΤΑ στην πρόληψη, την ανακύκλωση και την επεξεργασία των αποβλήτων από την αδράνεια στην ενεργό συμμετοχή όλων μας. Ο ρόλος των νέων τεχνολογιών επεξεργασίας στη μετάβαση αυτή, καθώς και το διαχειριστικό και χρηματοδοτικό πλαίσιο που θα απαιτηθεί, αποτελούν ακόμη «γη προς διερεύνηση» και το Συνέδριο φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα γόνιμο πεδίο ανταλλαγής απόψεων ανάμεσα στην επιστημονική κοινότητα, τους μελετητές, τους κατασκευαστές και την κεντρική και τοπική διοίκηση. Οι δυνατότητες επίτευξης συνεχώς απαιτητικότερων στόχων καθώς και ο μετασχηματισμός του σημερινού γραμμικού μοντέλου «παραγωγή-κατανάλωση-απόρριψη-διάθεση» σε «κοινωνίες μηδενικών αποβλήτων», στο ειδικό γεωγραφικό πλαίσιο της Ελλάδας αλλά και των «νέων χωρών» της ΕΕ, θα αποτελέσουν επίσης αντικείμενο συζήτησης.

Η Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ), ως ο μόνος επιστημονικός μη-κερδοσκοπικός οργανισμός στη χώρα μας στον τομέα αυτό, εθνικό μέλος της ISWA (International Solid Waste Association, θεσμικός σύμβουλος της ΕΕ και της UNEP), με πάνω από 400 μέλη από όλους τους τομείς δραστηριότητας που σχετίζονται με τη ΔΣΑ, προβαίνει στη διοργάνωση του 3ου Συνεδρίου της, με στόχο τη συμβολή στη διαμόρφωση βιώσιμων λύσεων.


ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Ο στόχος του συνεδρίου είναι να αποτελέσει βήμα συζήτησης και διαβούλευσης ανάμεσα στην επιστημονική κοινότητα, τον επιχειρηματικό κόσμο και τους φορείς της κεντρικής και της τοπικής διοίκησης, για την προώθηση λύσεων βιώσιμης διαχείρισης και αξιοποίησης των αποβλήτων. Ειδικότερα το Συνέδριο πραγματεύεται τα ακόλουθα θέματα:


 


1.      Απόβλητα και Βιώσιμη Ανάπτυξη (από τη διαχείριση αποβλήτων στη διατήρηση φυσικών πόρων, εταιρική κοινωνική ευθύνη κ.ά).

2.      Πολιτικές διαχείρισης στερεών αποβλήτων και θεσμικό πλαίσιο (Νέα Οδηγία Πλαίσιο, Εθνικός Σχεδιασμός, κλπ).

3.      Καινοτόμες λύσεις στη ΔΣΑ: Μηχανική-Βιολογική Επεξεργασία, Κομποστοποίηση, Αναερόβια Χώνευση, Θερμική Επεξεργασία, Άλλες Τεχνολογίες.

4.      Αξιοποίηση Προϊόντων των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας (δευτερογενή καύσιμα, κομπόστ, βιοαέριο).

5.      Εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων.

6.      Νοσοκομειακά, Βιομηχανικά και Επικίνδυνα απόβλητα. Διαχείριση Ιλύος, Αγροτικών και Μη-επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.      Συλλογή και μεταφορά αστικών στερεών αποβλήτων: νέες τεχνολογίες και δυνατότητες βελτιστοποίησης.

8.      Φορείς διαχείρισης και συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην διαχείριση αποβλήτων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.      Κόστος ΔΣΑ και χρηματοδοτικά εργαλεία

10.  Οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική αξιολόγηση μεθόδων διαχείρισης / επεξεργασίας και προϊόντων, μέσα από εργαλεία όπως η αξιολόγηση κύκλου ζωής, τα ισοζύγια και η δέσμευση άνθρακα, η εκτίμηση κινδύνου, η αποτίμηση του εξωτερικού κόστους, η αξιολόγηση βιωσιμότητας των τεχνολογιών και η εκτίμηση ασφάλειας εργαζομένων. 

11.  Περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση, κίνητρα και εμπόδια για την ανακύκλωση, την πρόληψη και τη μείωση της παραγωγής αποβλήτων. 


Η παρουσίαση εμπειριών από πιλοτικές και πλήρους κλίμακας εγκαταστάσεις επεξεργασίας / αξιοποίησης αποβλήτων καθώς και εμπειριών από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη.

Παράλληλα με το Συνέδριο, θα λειτουργήσουν περίπτερα χορηγών έτσι ώστε να υπάρξει πλήρης ενημέρωση των συνέδρων για τις τεχνολογικές εξελίξεις που αφορούν στα διάφορα προϊόντα.

Επίσης, θα βραβευτούν οι τρεις καλύτερες Διπλωματικές ή Μεταπτυχιακές Εργασίες, σε θέματα ΔΣΑ, της τελευταίας διετίας (εξέταση εργασίας από Ιανουάριο 2008 έως και Σεπτέμβριο 2009).


ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

-          24 Απριλίου 2009: Υποβολή Εκτεταμένης Περίληψης (400-700 λέξεις) στη διεύθυνση info@eedsa.gr, με υπόδειξη του αντίστοιχου πεδίου της παραπάνω Θεματολογίας και σύμφωνα με τις Οδηγίες για τη συγγραφή περιλήψεων
-          18 Μαϊου 2009: Ενημέρωση των συγγραφέων ως προς την αποδοχή της Περίληψης
-          10 Ιουλίου 2009: Υποβολή της πλήρους εργασίας, έκτασης έως 8 σελίδων
-          10 Αυγούστου 2009: Ενημέρωση των συγγραφέων για τα σχόλια των κριτών
-          4 Σεπτεμβρίου 2009: Τελική υποβολή της πλήρους εργασίας και τέλος προθεσμίας εγγραφής συγγραφέων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι Εργασίες που θα γίνουν τελικά αποδεκτές θα περιληφθούν σε Πρακτικά που θα εκδοθούν σε ηλεκτρονική μορφή (CD), με την προϋπόθεση της εμπρόθεσμης εγγραφής ενός τουλάχιστον από τους συγγραφείς. Κάθε συμμετέχων μπορεί να παρουσιάσει έως δύο εργασίες. Οι γλώσσες του Συνεδρίου είναι τα Ελληνικά και τα Αγγλικά.

 

 

Για τις Οδηγίες Συγγραφής των περιλήψεων, πατήστε 3rd EEDSA Conf_Odigies_syggrafis_perilipsewn_2009.doc.

 

Για τις Οδηγίες Συγγραφής των εργασιών πατήστε Odigies ergasias 2009.pdf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Μέλη της ΕΕΔΣΑ:                                        80€ (φοιτητές: 30€)

Μη-μέλη της ΕΕΔΣΑ:                                  110€ (φοιτητές: 60€)

Το τέλος εγγραφής περιλαμβάνει: βιβλίο περιλήψεων, πρακτικά, καφέ και ελαφρύ γεύμα τις ημέρες του συνεδρίου και επίσημο δείπνο του Συνεδρίου (το τελευταίο δεν περιλαμβάνεται στη φοιτητική συμμετοχή).

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Παναγιωτακόπουλος Δημήτρης

Καθηγητής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Επίτιμος Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής

Λαζαρίδη Κάτια

Επίκουρη Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής

Μαυρόπουλος Αντώνης

Πρόεδρος της Επιστημονικής & Τεχνικής Επιτροπής της ISWA, Δ/νων Σύμβουλος ΕΠΕΜ Α.Ε., Αντιπρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής

Τσομπανίδης Χρήστος

Αντιπρόεδρος ENVIROPLAΝ A.E., Αντιπρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής

Αραβώσης Κωνσταντίνος

Λέκτορας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πρόεδρος ΕΕΔΣΑ

Αγαπητίδης Γιάννης

Πρόεδρος του ΔΣ και Γενικός Διευθυντής του ΚΑΠΕ

Αμπελιώτης Κωνσταντίνος

Επίκουρος Καθηγητής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Βελής Κώστας

Ερευνητής, Cranfield University, UK

Βουδριάς Ευάγγελος

Καθηγητής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Γιδαράκος Ευάγγελος

Καθηγητής, Πολυτεχνείο Κρήτης

Δαμίγος Δημήτρης

Επίκουρος Καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Δερματάς Δημήτρης

Δρ. Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Διευθυντής ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Ε.

Δημόπουλος Γιώργος

Αντιδήμαρχος Δήμου Αθηναίων

Κακαράς Εμμανουήλ

Καθηγητής, ΕΜΠ

Καραγιαννίδης Αβραάμ

Επίκουρος Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Κομίλης Δημήτριος

Λέκτορας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Κουλουμπής Παναγιώτης

Αναπληρωτής Ερευνητής, ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.

Κούγκολος Αθανάσιος

Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Λάλας Δημήτρης

Καθηγητής

Λέκκας Θεμιστοκλής

Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Λοϊζίδου Μαρία

Καθηγήτρια, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Λυμπεράτος Γεράσιμος

Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πάτρας

Μανιός Θρασύβουλος

Επίκουρος Καθηγητής, ΤΕΙ Κρήτης

Μουσιόπουλος Νίκος

Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Οικονομόπουλος Αλέκος

Καθηγητής, Πολυτεχνείο Κρήτης

Σαμαράς Πέτρος

Καθηγητής, ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας

Σκορδίλης Διαμαντής

Δρ. Χημικός Μηχανικός, ΥΠΕΧΩΔΕ

Στέφανος Κώνστας

Δρ. Χημικός

Ταβουλάρης Γιώργος

Δρ. Χημικός Μηχανικός, ENVIROPLAN A.E.

Φραντζής Ιωάννης

Μηχανικός Περιβάλλοντος Msc

Χαλκιάς Χρίστος

Επίκουρος Καθηγητής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Χαριτοπούλου Ρόζυ

Δρ. Μηχ., Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων,

Χρόνη Χριστίνα

Ερευνήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Μπούρκας Κωνσταντίνος

Γενικός Διευθυντής  ΕΠΤΑ Ε.Π.Ε., Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής

Αραβώσης Κωνσταντίνος

Λέκτορας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πρόεδρος ΕΕΔΣΑ

Λαζαρίδη Κάτια

Επίκουρη Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Γραμματέας ΕΕΔΣΑ

Αναλύτης Βασίλης

Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, Σύμβουλος Μελετητής Περιβαλλοντικών Έργων, Μέλος Δ.Σ. ΕΕΔΣΑ

Ανθούλη Αΐντα

Φυσικός, Περιβαλλοντολόγος MSc, Αρχισυντάκτρια περιοδικoύ Οικόπολις, Μέλος Δ.Σ. ΕΕΔΣΑ

Κουσκούρης Αντρέας

Πρόεδρος ΠΑΣΕΠΠΕ

Κωνσταντινίδης Παύλος

Μηχανολόγος Μηχανικός, Δήμος Νίκαιας, Ταμίας ΕΕΔΣΑ





Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε:

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ


Αλεξάνδρα Κορμπά

 

2107724274, 6973786333, info@eedsa.gr

 

Αΐντα Ανθούλη

 

2130405324, 6974119598, aida.anthouli@eedsa.gr



 

 


   

 











 








       
Developed by Awapai         Powered by FlexWeb