ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Ιδρύματα

Ιδρύματα

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης στον τομέα του Περιβάλλοντος και ειδικότερα στο τομέα της διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Αν γνωρίζετε κάποιο ίδρυμα που δεν έχει καταχωρηθεί, παρακαλείστε να μας ενημερώσετε στο info@eedsa.gr

Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

To Εργαστήριο  Θερμοδυναμικής και Φαινομένων Μεταφοράς της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ, δραστηριοποιείται στον τομέα της ενεργειακής αξιοποίησης των απορριμμάτων και έχει διαμορφώσει και σχετικό κόμβο ενημέρωσης. 

Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

Το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο διοργανώνει μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης στον τομέα της Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Ξάνθης

Στο τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, λειτουργεί εργαστήριο διαχείρισης και τεχνολογίας στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων. 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, λειτουργεί εργαστήριο διαχείρισης αποβλήτων. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του εργαστηρίου.

Πολυτεχνείο Κρήτης

Στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος λειτουργεί εργαστήριο διαχείρισης τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων καθώς και εργαστήριο διαχείρισης αέριων, υγρών και στερεών αποβλήτων.

Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Η Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας είναι μια εκπαιδευτική και ερευνητική μονάδα στη Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, με σημαντική εμπειρία στην ανάπτυξη εργαλείων υποστήριξης απόφασης για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων αλλά και την ανάπτυξη κατάλληλων σχεδίων για την ολοκληρωμένη διαχείριση δημοτικών στερεών αποβλήτων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ

Στο Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Ενεργειακού Τομέα του Τμήματος υπάρχει από το 1991 μία διαρκώς αυξανόμενη δραστηριοποίηση στο σύνολο των επιμέρους πεδίων, αντικειμένων και υποπεριοχών της Επεξεργασίας και Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, τόσο σε διδακτικό επίπεδο (προπτυχιακά μαθήματα, διδακτορικές διατριβές) όσο και στα πλαίσια σειράς ερευνητικών προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.

 

Πανεπιστήμιο Κύπρου

Στο εργαστήριο Μηχανικής Περιβάλλοντος του πανεπιστημίου της Κύπρου, θα βρείτε πολύ χρήσιμο υλικό αναφορικά με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, τις τεχνολογίες μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης. Περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη

Από το 1999 λειτουργεί το τμήμα Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων, αρχικά ως τμήμα του ΑΠΘ και εν συνεχεία ως τμήμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Στο τμήμα λειτουργούν εργαστήρια περιβάλλοντος και ανανεωσίμων πηγών ενέργειας.

Περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

              

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας

Στο Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας στο οποίο διδάσκονται πέρα των άλλων και μαθήματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

 

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Το Εργαστήριο Χημείας Περιβάλλοντος του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Aθηνών παρουσιάζει ερευνητική δραστηριότηταστον τομέα διαχείρισης των απορριμμάτων και σε συνεργασία με τον ΕΣΔΚΝΑ και το Πολυτεχνείο της Δρέσδης, έχει αναλάβει την έρευνα της ποιοτικής σύστασης των απορριμμάτων της Αττικής.


ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

Αναφέρουμε ενδεικτικά:

που αν και έχουν ως γενικότερη κατεύθυνση την προστασία του Περιβάλλοντος, αφιερώνουν ένα σημαντικό κομμάτι στη Δ.Σ.Α. Εδώ λειτουργεί και πρόσθετη σελίδα υποστήριξης του ΔΠΜΣ του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Αν ενδιαφέρεστε για μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στο εξωτερικό, κάντε κλικ εδώ.

***  Υποτροφίες για Έλληνες φοιτητές, σχετικά με μεταπτυχιακές σπουδές στην διαχείριση του περιβάλλοντος και των απορριμμάτων, είναι διαθέσιμες και για ένα πολύ καλό πρόγραμμα του πανεπιστημίου Cranfield, της Αγγλίας με τίτλο "Waste and Resource Management". Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ *** 

 


   

  
       
Developed by Awapai         Powered by FlexWeb