ΕΕΔΣΑ > ISWA

ISWA

Η ΕΕΔΣΑ είναι Εθνικό Μέλος της Διεθνούς Ένωσης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (International Solid Waste Association, ISWA). H ISWA είναι ένας παγκοσμίου εμβέλειας μη κερδοσκοπικός φορέας, σύμβουλος της Ε.Ε. και του OΗΕ, συνεργάζεται στενά με το UNEP συνενώνοντας οργανισμούς, επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που καλύπτουν όλο το πεδίο δράσης της Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων σε όλο τον κόσμο.

Σημειώνεται πως μέλη της ΕΕΔΣΑ συμμετέχουν σε ομάδες εργασίας της ISWA.

Στην ιστοσελίδα της ISWA θα βρείτε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της:

   

___________________________________________


 

 

  

 


   

  
       
Developed by Awapai         Powered by FlexWeb