ΕΕΔΣΑ > Ομάδες Εργασίας

Ομάδες Εργασίας

Οι δραστηριότητες της ΕΕΔΣΑ υλοποιούνται κυρίως δια μέσου Μονίμων Ομάδων Εργασίας (ΜΟΕ), οι οποίες, κατά το πρότυπο της ISWA, έχουν σχεδιαστεί να λειτουργούν ως σχεδόν αυτόνομες οντότητες, προσφέροντας πληροφορίες και τεχνολογική γνώση/εμπειρία στα μέλη της Εταιρείας και στο κοινωνικό σύνολο.
ο καταστατικό της ΕΕΔΣΑ ορίζει τις παρακάτω ομάδες εργασίας:

1. ΟΕ για Υγειονομική Ταφή

2.  ΟΕ για Μηχανική - Βιολογική Επεξεργασία Απορριμμάτων(MBT)

3.  ΟΕ για Πρόληψη, Ελαχιστοποίηση και Ανακύκλωση Αποβλήτων

4. ΟΕ για Ενεργειακή Αξιοποίηση Απορριμμάτων

5.  ΟΕ για Συλλογή, Μεταφορά Αποβλήτων & Logistics (εφοδιαστική αλυσίδα στις υπηρεσίες καθαριότητος)

6.  ΟΕ για Διαχείριση Επικινδύνων και Μολυσματικών Αποβλήτων

 
 

 

 

 

Το πλαίσιο λειτουργίας των ΜοΕ θα το βρείτε εδώ. 

 


   

  
       
Developed by Awapai         Powered by FlexWeb