ΑΠΟΒΛΗΤΑ > Νοσοκομειακά > Πρόσθετες Πληροφορίες

Πρόσθετες Πληροφορίες Ιατρικών Αποβλήτων

 
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει διαμορφώσει ειδικευμένη ιστοσελίδα για τη διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων. Σε αυτή θα βρείτε μελέτες σχετικές με τον περιορισμό της παραγωγής ιατρικών αποβλήτων αλλά και τη διαμόρφωση ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης. http://www.healthcarewaste.org

Στην ιστοσελίδα της Β’ Υγειονομικής περιφέρειας Μακεδονίας θα βρείτε τα σχέδια εκπόνησης εσωτερικού κανονισμού διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων, τον οποίο υποχρεούνται να εφαρμόσουν οι υγειονομικές μονάδες της χώρας. περισσότερα

Δείτε εδώ περισσότερα στοιχεία για την επιτυχημένη ημερίδα που διοργάνωσε το ΤΕΕ με τίτλο «Νοσοκομειακά απόβλητα : Κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον»

Κάνοντας κλικ εδώ θα διαβάσετε μια ενδιαφέρουσα μελέτη για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων σε επίπεδο χώρας αλλά και σε επίπεδο μικρών και μεγαλύτερων περιφερειακών μονάδων.


 

 


   

  
       
Developed by Awapai         Powered by FlexWeb