ΑΠΟΒΛΗΤΑ > Ορυκτέλαια > Πρόσθετες Πληροφορίες

Πρόσθετες Πληροφορίες Ορυκτελαίων

 

Στην ιστοσελίδα της Ένωσης Αναγεννητών Λιπαντικών Ευρώπης θα βρείτε πρόσθετες πληροφορίες για τα απόβλητα λιπαντικών και ελαίων, ενώ ειδικότερα στην ενότητα δημοσιεύσεις θα βρείτε χρήσιμες μελέτες για τα Α.Λ.Ε.

Στο τμήμα στερεών αποβλήτων της αμερικάνικης υπηρεσίας περιβάλλοντος (EPA) θα βρείτε πληροφορίες αλλά και εκπονηθέντες μελέτες ειδικά για τα απόβλητα λιπαντικών και ελαίων. περισσότερα

Το 1964 συστάθηκε ο οργανισμός CONWAVE με μέλη μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες, ο οποίος είχε στόχο την έρευνα στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας. Εδώ θα βρείτε μελέτες που αφορούν και στα απόβλητα λιπαντικών και ελαίων.

Τον Δεκέμβριο του 2001 δημοσιεύτηκε πλήρης τεχνοοικονομική μελέτη για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ε.Ε., η οποία και αξιολογεί τις τεχνολογίες της αναγέννησης και αποτέφρωσης των αποβλήτων λιπαντικών και ελαίων. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

Επιπλέον τέλος πληροφορίες θα βρείτε στους συνδέσμους που ακολουθούν.

ATIEL : Technical Association of the European Lubricants Industry
CONCAWE : Oil Companies' European Organisation for Environment, Health and Safety
ELGI : European Lubricating Greases Institute
EUROPIA : European Oil Refining and Marketing Industry
UEIL : Union Europeenne des Independants en Lubrifiants
BLF : British Lubricants Federation
CSNIL : Chambre Syndicale Nationale de l'Industrie des Lubrifiants
GAIL : Gruppo di Aziende Indipendenti Lubrificanti
ATC - Technical Committee of Petroleum Additive Manufacturers in Europe 

 


   

  
       
Developed by Awapai         Powered by FlexWeb