ΑΠΟΒΛΗΤΑ > Ορυκτέλαια > Σύσταση

Σύσταση Ορυκτελαίων

 
Περίπου 4.930 kt χρησιμοποιημένων ορυκτέλαιων παρήχθησαν στην Ε.Ε. το 2000. Ως κύριες πηγές παραγωγής λιπαντικών και ελαίων μπορούν να θεωρηθούν ο τομέας των μεταφορών (65%) και ο τομέας της βιομηχανίας (35%). Εκτιμάται ότι το 50% της ποσότητας των ορυκτελαίων καταναλώνεται κατά τη χρήση τους (καύση, υπολείμματα στα δοχεία συλλογής κ.α.) και το εναπομείναν 50 % είναι και η ποσότητα που θα πρέπει να συλλεχθεί και να οδηγηθεί προς επεξεργασία.

Κατά κανόνα τα Χ.Ο. των Μηχανών Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ) παρουσιάζουν υψηλές συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων που προέρχονται από τη διάσπαση συστατικών των βασικών ορυκτελαίων, ρινίσματα μετάλλων, κατάλοιπα καυσίμων, αιθάλη, ρητινοασφαλτώδεις ουσίες, σκόνη, νερό (σε αναλογία 2-3%). Στην περίπτωση αυτή, τα συνήθη βαρέα μέταλλα που περιέχονται στα Χ.Ο. είναι:

• Μόλυβδος (σημαντικότερος ρύπος) που προέρχεται κατά κύριο λόγο από οχήματα που χρησιμοποιούν βενζίνη που περιέχει μόλυβδο
• Βάριο και ψευδάργυρος που είναι συστατικά των πρόσθετων
• Κάδμιο και χρώμιο που αποτελούν προϊόντα τριβής των μεταλλικών μερών των κινητήρων.

Σημειώνεται ότι τα πρόσθετα με βάση Zn, Mg, Ca, P φθάνουν μέχρι και το 20% των Χ.Ο. που προέρχονται από ΜΕΚ.

Στα Χ.Ο. των ΜΕΚ είναι δυνατό να υπάρχουν πολυκυκλικές αρωματικές ενώσεις (ΡΝΑ) όπως βένζο (α) πυρένιο και βένζο (α) ανθρακένιο οι οποίες προσροφώνται στα στερεά σωματίδια που αυτά περιέχουν, σε συγκεντρώσεις έως και 3.500 ppm.

Tα βιομηχανικά Χ.Ο. είναι δυνατόν ορισμένες φορές να περιέχουν επίσης χλωριωμένους οργανικούς διαλύτες που προστίθενται σε αυτά και καταστρέφονται δύσκολα κατά την αναγέννηση και αποτελούν άτυπες προσμίξεις. Για το λόγο αυτό συχνά προτείνεται τα συγκεκριμένα Χ.Ο. να μην αναγεννώνται, αλλά να τα διαχειριζόμαστε με άλλο τρόπο ως επικίνδυνα απόβλητα (πχ καύση).

Στα Χ.Ο. περιέχονται επίσης άτυπες οργανικές προσμίξεις όπως διαλύτες χρωμάτων, πολυκυκλικοί αλειφατικοί και αρωματικοί διαλύτες (PCAs), πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCBs) και τριφαινύλια (PCTs). Τα τελευταία εντοπίζονται ελάχιστα και είναι αποτέλεσμα ρύπανσης ελαίων μετασχηματιστών από μίγματα PCBs- τετραχλωροβενζολίου.

Η τυπική σύσταση και οι προσμίξεις στα Χ.Ο. των ΜΕΚ δίνονται στους Πίνακες που ακολουθεί και αποτελούν αναφορά στη χρονική περίοδο πριν την έναρξη χρήσης αμόλυβδης βενζίνης.

 

Πίνακας 1: Χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια: Σύσταση – προσμίξεις

Παράμετρος

Από

Έως

Ιξώδες (37ο C, cSt).

50

150

Νερό (%)

0

10

Πτητικά κάτω των 300ο C

2

15

Άζωτο (%)

0,03

0,5

Θείο (%)

0,1

0,6

Χλώριο (%)

0,03

0,25

Μόλυβδος (ppm)

800

11.000

Ασβέστιο (ppm)

600

1.700

Ψευδάργυρος (ppm)

600

1.500

Βάριο (ppm)

0

1.600

Μαγνήσιο (ppm)

0

600

Σίδηρος (ppm)

10

600

Φώσφορος (ppm)

600

1.400

Χαλκός (ppm)

1

120

Χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια ΜΕΚ: Σύσταση – προσμίξεις (Πηγή: EPA, 1984)
 

Παράμετρος

Από

Έως

Ιξώδες, 37ο C, cSt.

50

150

Νερό (%)

0

10

Πτητικά (κάτω των 300ο C)

2

15

Άζωτο (%)

0,03

0,5

Θείο (%)

0,1

0,6

Χλώριο (%)

0,03

0,25

Μόλυβδος (ppm)

800

11.000

Ασβέστιο (ppm)

600

1.700

Ψευδάργυρος (ppm)

600

1.500

Βάριο (ppm)

0

1.600

Μαγνήσιο (ppm)

0

600

Σίδηρος (ppm)

10

600

Φώσφορος (ppm)

600

1.400

Χαλκός (ppm)

1

120

 

Η σταδιακή μείωση της περιεκτικότητας των βενζινών σε μόλυβδο και η βαθμιαία υποκατάσταση της βενζίνης που περιέχει μόλυβδο από αμόλυβδη, συμβάλλει στη δραστική μείωση του Pb στα Χ.Ο. 

 


   

  
       
Developed by Awapai         Powered by FlexWeb