ΑΠΟΒΛΗΤΑ > Ελαστικά > Πρόσθετες Πληροφορίες

Πρόσθετες Πληροφορίες Ελαστικών Αποβλήτων

 
Στην ιστοσελίδα του RMA (Rumber Manufacturers Association) θα βρείτε χρήσιμες εκθέσεις για τα χρησιμοποιημένα ελαστικά. περισσότερα

Τον Ιούλιο του 2004 δημοσιεύτηκε έκθεση του Υπουργείου Περιβάλλοντος της Ν. Ζηλανδίας για τη διαχείριση των παλαιών ελαστικών. περισσότερα

Στην ιστοσελίδα της Αμερικάνικης Υπηρεσίας Περιβάλλοντος θα βρείτε F.A.Q. σχετικά με την ανακύκλωση των ελαστικών. περισσότερα

Δείτε εδώ την έκθεση της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος της Αυστραλίας με τίτλο “Economics of tyre recycling, July 2004”

Πρόσθετες πληροφορίες για τη διαχείριση των ελαστικών θα βρείτε στην έκθεση με τίτλο «Technical Guidelines on the Identification and Management of used tyres”, Basel Convention. περισσότερα


 

 


   

  
       
Developed by Awapai         Powered by FlexWeb