ΑΠΟΒΛΗΤΑ > Ελαστικά > Ορισμοί

Ορισμοί Ελαστικών Αποβλήτων

 
Τα παλαιά ελαστικά κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες:

• ελαστικά επιβατικών αυτοκινήτων
• ελαστικά ημιφορτηγών – φορτηγών
• ελαστικά αγροτικών οχημάτων
• ελαστικά μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων, ποδηλάτων
• ελαστικά βιομηχανικών και χωματουργικών οχημάτων

O κύκλος ζωής των ελαστικών ποικίλλει από 35.000-40.000 km για τα επιβατικά αυτοκίνητα, από 60.000-70.000 km για τα ημιφορτηγά και από180.000-200.000 km για τα φορτηγά βαριάς κατασκευής. Τα ελαστικά ταξινομούνται με βάση τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων στην ίδια κύρια κατηγορία με τα οχήματα στο τέλος κύκλου ζωής (Κωδικός 16 01 ) και πιο συγκεκριμένα έχουν τον κωδικό 16 01 03.


 

 


   

  
       
Developed by Awapai         Powered by FlexWeb