ΑΠΟΒΛΗΤΑ > Επικίνδυνα > Πρόσθετες Πληροφορίες

Πρόσθετες Πληροφορίες για τα Επικίνδυνα Απόβλητα

 
Δείτε εδώ την Περίληψη του Εθνικού Σχεδιασμού για την Διαχείριση των Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων

Εδώ
θα βρείτε μελέτη της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ε.Ε. για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων στα κράτη μέλη. (July 2002, Study on Hazardous Household Waste (HHW) with a main emphasis on hazardous household chemicals (HHC))

Δείτε εδώ την έκθεση ομάδας εργασίας του ΤΕΕ για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης (Ιανουάριος 2005).

Δείτε εδώ την έκθεση της Greenpeace για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων στην Ελλάδα.


 

 


   

  
       
Developed by Awapai         Powered by FlexWeb