ΑΠΟΒΛΗΤΑ > Υλικά Συσκευασίας > Πρόσθετες Πληροφορίες

Πρόσθετες Πληροφορίες Υλικών Συσκευασίας

 
Στην ιστοσελίδα του INCPEN-The Industry Council for Packaging and the Environment θα βρείτε σημαντικό αριθμό μελέτών για τα παραγόμενα υλικά συσκευασίας. Περισσότερα

Δείτε εδώ μελέτη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος στην οποία και αξιολογούνται συστήματα διαχείρισης των υλικών συσκευασίας 5 κρατών μελών της Ε.Ε. (2005).

Εδώ θα βρείτε έκθεση (2005) για τη διαχείριση των υλικών συσκευασίας στα κράτη μέλη καθώς και το νομοθετικό πλαίσιο της Ε.Ε. που τη διέπει.

Εκθέσεις και Οδηγούς για τον περιορισμό της ποσότητας των υλικών συσκευασίας θα βρείτε εδώ (απαιτεί δωρεάν log in)

Πρόσθετες πληροφορίες για τα υλικά συσκευασίας θα βρείτε στις αντίστοιχες ενότητες του βρετανικού Τμήματος Εμπορίου και Βιομηχανίας DTI (Department of Trade & Industry) και της DEFRA (Department Of Environment Food and Rural Affairs).


 

 


   

  
       
Developed by Awapai         Powered by FlexWeb