ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ > Συνέδρια ΕΕΔΣΑ > 5o Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΔΣΑ_Η Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων & η Συμβολή της στην Κυκλική Οικονομία", Αθήνα, 14-15.12.17

5ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

σε συνεργασία με την International Solid Waste Association (ISWA)

 «Η Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων και η Συμβολή της
στην Κυκλική Οικον
oμία»

Αθήνα, 14 και 15 Δεκεμβρίου 2017

Στα ιστορικά κτήρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στην Οδό Πατησίων
Θεματολογία του Συνεδρίου:

1.    Κυκλική οικονομία - Απαιτήσεις Νέου Νομοθετικού πλαισίου

·         ανακοίνωση της ΕΕ σχετικά µε το WtE (DGENVI, ΥΠΕΝ) 

·         αναθεώρηση WFD

2.    Εθνικός σχεδιασµός αποβλήτων – Περιφερειακοί σχεδιασµοί

·         Αναθεώρηση ΕΣΔΑ σύµφωνα µε τις νεότερες κατευθύνσεις της ΕΕ για την κυκλική οικονοµία

·         Επικίνδυνα αδιέξοδα σε περιοχές τις Ελλάδας (Αττική, Κέρκυρα, Ζάκυνθος, Πελοπόννησος κ.ά.) 

3.    Τεχνολογίες και τεχνικές διαχείρισης αποβλήτων  (τεχνολογίες εναλλακτικής διαχείρισης και λοιπές)

 • Πρόληψη- Τεχνικές μείωσης των αποβλήτων - Επαναχρησιμοποίηση
 • Ανακύκλωση, Ενεργειακή αξιοποίηση, Διάθεση  - Ανάκτηση και αξιοποίηση ξηρού κλάσµατος αστικών αποβλήτων
 • Ανάκτηση και αξιοποίηση βιο-αποβλήτων
 • Ενεργειακή Αξιοποίηση αποβλήτων
 • Ανακύκλωση  /  Θερμική επεξεργασία.
 • Συν-επεξεργασία (co-processing) στην τσιµεντοβιοµηχανία - Πρακτικές ΕΕ
 • Διαχείριση βιοµηχανικών αποβλήτων – Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων
 • Διαχείριση και αξιοποίηση ειδικών ρευµάτων αποβλήτων (ιλύες, κτηνοτροφικά, γεωργικά κλπ)
 • Ατυπη Ανακύκλωση
 • Δυνατότητες διάθεσης προϊόντων μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων  - Αγορές για προϊόντα

4.    Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης

 • Συσκευασίες
 • ΑΗΗΕ
 • Μπαταρίες
 • ΟΤΚΖ
 • ΑΕΚΚ
 • Χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια
 • Χρησιμοποιημένα βρώσιμα έλαια
 • Διαχωρισμός στην πηγή / Αυτόματα συστήματα διαχωρισμού από σύμμεικτα

5.    Χρηµατοδοτικά εργαλεία - Οικονομική διάσταση της ΔΣΑ

6.    Θεσμικό Πλαίσιο για την υλοποίηση δράσεων ΔΣΑ ( ΦοΔΣΑ, Αδειοδοτήσεις, Δημοπράτηση Έργων, ΣΔΙΤ κοκ)

7.    Ολοκληρωμένη διαχείριση ΣΑ σε περιοχές με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (νησιωτικές, τουριστικές, απομακρυσμένες ορεινές)

8.    Μέθοδοι και συστήματα εκπαίδευσης/Ευαισθητοποίησης/Επιβράβευσης πολιτών και payt – Εκπαιδευση και πιστοποίηση δεξιοτητων

9.    Επιτυχημένα παραδείγματα εφαρμογής (casestudies) για ΔσΠ  και βιοαποβλήτων στην Ελλάδα

10.Τουρισμός, εστίαση, καθαριότητα (littering) και κυκλική οικονομία

11.Διαχείριση θαλάσσιας ρύπανσης

12.Διαδικασίες επίτευξης κοινωνικής συμφωνίας για κατασκευή υποδομών επεξεργασίας

 


Εδώ θα βρείτε το τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου:1312_5th-HSWMA-CONFERENCE_Agenda Final.pdf

Για να δείτε τους Χορηγούς του Συνεδρίου πατήστε εδώ 

Για το φυλλάδιο του Συνεδρίου πατήστε 5th International Conference HSWMA.pdf

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την σελίδα του 5ου Συνεδρίου ΕΕΔΣΑ

 

Για τις φωτογραφίες του Συνεδρίου πατήστε εδώ:

5ο Διεθνές Συνεδριο ΕΕΔΣΑ_Φωτογραφικό Αρχείο 1.pdf


5ο Διεθνές Συνεδριο ΕΕΔΣΑ_Φωτογραφικό Αρχείο 2.pdf


 Εδώ θα βρείτε το Δελτίο Τύπου για το Συνέδριο: Deltio Typou Telos 5ou Diethnous Synedriou 2017.pdf


Εδώ θα βρείτε τα Συμπεράσματα του Συνεδρίου 30 Συμπεράσματα & Προτάσεις ΕΕΔΣΑ 2018.pdf


 

 


   

  
       
Developed by Awapai         Powered by FlexWeb